מאגר תכניות מפורטות באתר

מאגר התכניות המפורטות הכלל ארצי

מעתה באתר שלנו ניתן לראות את מאגר התכניות המפורטות הכלל ארצי​, פרי עמל של שנים רבות של עבודת איסוף והכנה, המשולב בטכנולוגיה מתוחכמת. למעלה מ-20,000 תכניות מפורטות נכללות במאגר. התכניות מסווגות לפי: ישוב, מספר תכנית, גוש וחלקה.
למאגר מנגנון חיפוש משוכלל וניתן לאתר תכנית זו או אחרת לפי אחת מהאופציות המתוארות לעי​ל.
באמצעות האתר ניתן לקבל גם את פרטי התכנית וכן לעיין בתקנון.
המאגר פתוח לקהל הרחב ללא תשלום.

gov