טבעון: מסיג גבול שהרחיב את חלקתו הפרטית על חשבון שטח ציבורי נאלץ לפנות את הקרקע לאחר שנתפס ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל

פולש שהשתלט על אדמות מדינה בטבעון והרחיב את שטח חצרו נאלץ לפנות את הקרקע בעקבות פעילות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל. הסגת גבול במקרקעי ציבור היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל

מסיג גבול שהשתלט על שטח ציבורי בטבעון נאלץ לפנות את אדמות המדינה עליהן השתלט שלא כדין, לאחר שנתפס במהלך ביקורת של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.
הפלישה לאדמות המדינה, בשטח של כ-1000 מ"ר, אותרה בעקבות הגשת בקשה להעברת זכויות בעקבותיה בוצעה ביקורת בשטח ע"י מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.
המפקחים הבהירו למסיג הגבול כי מדובר בעבירה של הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל וכי עליו לפנות את הקרקע, אם לא בקשתו להעברת הזכויות בקרקע – כלומר למכירת ביתו – לא תאושר.
בנוסף, הובהר לפולש כי במיקרים בהם מסיגי גבול מסרבים לפנות קרקעות מדינה, רשות מקרקעי ישראל מגישה נגדם גם תלונה למשטרה בגין הסגת גבול, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, וגם תביעות כספיות להחזר דמי השימוש בקרקע ועלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה.
לאחר שהבין את נחישותם של המפקחים, העדיף הפולש לפנות את הקרקע בעצמו, על מנת להימנע מתשלום עלויות השימוש בקרקע ועלויות הפינוי שמוטלות במקרה של פלישה לאדמת מדינה על הפולשים.
הפולש החזיר את הקרקע אותה תפס לקדמותה ולידי המפקחים והמדינה. מפקחי רמ"י החזירו את למאגר הקרקעות הציבורי.
ערן ליבנה, מנהל מרחב שמירה צפון-חיפה ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "תופעת הפלישות לאדמות המדינה פוגעת בציבור באופן מוחשי ומקשה על תכנון הקרקעות במדינת ישראל. אנו קוראים לציבור לדווח על כל חשד להסגת גבול בקרקע הציבורית באמצעות אתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל. קרקעות המדינה אינן הפקר ומפקחי רשות מקרקעי ישראל מסיירים ברחבי הארץ במטרה לאתר מסיגי גבול ולפנותם לפי החוק. מדיניות האכיפה המחמירה מוכיחה את עצמה בשטח באמצעות המספר הרב של פולשים שמעדיפים לפנות את הקרקע בעצמם על מנת שלא להסתבך בתביעות".