מידע לאזרח על מצב הטיפול בבקשתו

המינהל מפעיל באופן נסיוני ישום חדש במחוז חיפה שיאפשר לחוכר הפונה למינהל לקבל מידע באמצעות האינטרנט על מצב הטיפול בבקשתו במינהל. במסגרת השירות החדש יוכל החוכר לדעת באיזו מחלקה מטופלת בקשתו כיום, כמה ימים נמצאת הבקשה בטיפול המינהל וכמה ימים במחלקה המטפלת הנוכחית. בנוסף ניתן לקבל נתונים כלליים על התיק והבקשה .

הגישה למידע ממדור פניות הציבור בראש עמוד השער של אתר המינהל.

gov