הסתיימה העתקת המבנים הטמפלרים בדרום הקרייה

תמונת מבנה הדואר בעת העתקתו.

המינהל העתיק ממקומו בניין טמפלרי עתיק לשימור בדרום הקריה, החמישי והאחרון מהמבנים הטמפלרים שהועתקו ממקומם להרחבת רחוב קפלן בעלות של 26 מליון ש"ח

​במבצע הנדסי מורכב הועתק ממקומו ביום ד בבוקר ה  - 7.12.05  בניין הדואר הטמפלרי שגילו 120 שנה הממוקם בדרום הקריה בת"א – האחרון מבין חמשת המבנים הטמפלרים שהועתקו לצורך הרחבת רחוב קפלן. המינהל שילם 26 מליון ₪ להעתקת המבנים.
המבנים המועתקים הינם שרידי המושבה ההיסטורית שרונה אשר הוקמה בשנת 1873 על ידי עולים טמפלרים מגרמניה. אחד המבנים המועתקים שימש כבית העם של המושבה הטמפלרית ומבנה אחר שימש כבית ספר. המבנים כולם נועדו לשימור והוחלט להצילם מהריסה באמצעות טכנולוגיה חדשנית להעתקת מבנים. המבנים הועתקו למרחק של כמה עשרות מטרים ממיקומם הנוכחי בכיוון דרום אל שטח המיועד להקמת פארק מרכזי ייחודי בגודל של כ- 40 דונם , בו יהיו פזורים 37 מבנים לשימור.
מבצע ההעתקה מהווה חלק מתכנית דרום הקריה אותה מקדם וממן המינהל בשיתוף עם עירית תל אביב.
העבודות להרחבת רחוב קפלן יחלו מיד עם סיום ביצוע העתקת המבנים לשימור, ופינוי יחידות צה"ל ומשרד הביטחון השוכנות בתוואי הרחוב המורחב.
הפרויקט מבוצע ע"י הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו באמצעות חברת סולל בונה, וחברת ממוט ההולנדית, אשר לה ניסיון רב בהעתקת מבנים. עבודות ההכנה להעתקת המבנים לשימור החלו כבר לפני כשנה. 
תרומתו של מינהל מקרקעי ישראל לנושא השימור במתחם שרונה בדרום הקריה הינה גדולה. אילמלא מימון הפינויים, ושימור המבנים על ידי המינהל בעלויות עתק, מצבם היה ממשיך ומתדרדר עד למצב שספק אם ניתן היה עוד להצילם.

gov