תו תקן בינלאומי למחלקות מיפוי

מינהל מקרקעי ישראל קיבל הסמכה לתקן איכות Iso 9002 במחלקות מיפוי ומדידות


מכון התקנים העניק לאחרונה תעודות הסמכה לתקן Iso 9002 לעובדי מחלקות מיפוי ב- 2 מחוזות במינהל מקרקעי ישראל. מדובר על תקן בינלאומי לניהול תהליכי עבודה שהוטמע במחוזות ת"א וחיפה ומתוכנן ל-4 המחוזות הנוספים בשנת העבודה הנוכחית.
תהליך הטמעת תקן האיכות כלל הכשרה ממושכת שניתנה על ידי חברת אלרב הנדסה, בעקבותיה נערכו מבדקי הסמכה על ידי מכון התקנים הישראלי.
מחלקות מיפוי ומדידות עוסקות בכל הקשור להכנת המפות, תשריטי שטח, חוות דעת לקראת הכנת עסקות וכל שירותי המיפוי הנדרשים לקידום היעדים הכלליים של המינהל ובמיוחד תכנון מקרקעין, שיווקם ושמירה על עליהם.
הטמעת תקן האיכות תאפשר הגברת הבקרה על עבודת המחלקות לפי סטנדרטים שנקבעו, ותוצאותיה המקוות שיפור רמת השירות הפנימי , האחדת תהליכי העבודה ובסופו של דבר גם שיפור התוצרים הסופיים המגיעים לאזרחים כגון: נתונים אמינים הקשורים למיפוי ולמידע גיאוגרפי של יחידת שטח נתונה, עמידה בלוחות זמנים ועוד.
תהליך הטמעת תקן האיכות לא מסתיים בקבלת הסמכה אלא מדובר בתהליך מתמשך הכולל ניתוח נתונים והפקת לקחים תוך שימת דגש על שיפור מתמיד.

gov