מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

מגרשים מסובסדים הזמינים לתעסוקה בצפון ובדרום

מינהל מקרקעי ישראל מפרסם רשימה בת 40 מגרשים פנויים להקצאה באזורי הפריפריה בדרום ובצפון. 
 

​מגרשים בקו עימות - מוקצים ללא כל תמורה מלבד הוצאות פיתוח מסובסדות מגרשים באזור עדיפות א' מוקצים בהנחה גדולה ובפועל משולם 31% מערך הקרקע.

מצ"ב רשימת המגרשים לשיווק, עלותם ועלות הוצאות הפיתוח המסובסדות.

קבצים להורדה

gov