תשלומים למינהל באינטרנט

במסגרת החלטת מנהל מינהל מקרקעי ישראל לשיפור שירות ללקוחות המינהל, יתאפשר מעתה ביצוע תשלומים בכרטיסי אשראי ישירות למינהל באמצעות האינטרנט.

השירות, שאופיין במשותף עם החשב הכללי במשרד האוצר ופועל במסגרת קניון הממשלה באינטרנט, הינו חלק מתפיסה רחבה של ממשל זמין ללקוחות המינהל.
השירות החדש יחסוך לאזרח זמן עמידה בתורים ויאפשר לו לבצע תשלומים באופן מקוון 24 שעות ביממה.
לקוחות המינהל שאין ברשותם גישה לרשת האינטרנט יוכלו לקבל את השירות באמצעות עמדות אינטרנט שהוצבו לשירותים בכל מחוזות מינהל מקרקעי ישראל ללא תשלום.
התשלומים אותם ניתן לבצע במסגרת הפרוייקט הם: תשלום דמי חכירה שנתיים ותשלום דמי רישום (פרצלציה).
השירות החדש ינתן לחוכרים שיקבלו בדואר לביתם אגרות לתשלום או לחוכרים שיקבלו טופסי גבייה במשרדי המינהל שמצויין עליהם שניתן לשלם החשבון באמצעות האינטרנט.
שירותים נוספים נמצאים בתכנון ופיתוח בימים אלו.
לכל השירותים המפותחים קיימת אבטחת מידע ברמה בנקאית, תוך בידוד מוחלט של מחשבי המינהל מאפשרות גישה עוינת מחוץ למינהל.
gov