ותמ"ל אישרה להפקיד את תוכנית רמ"י לבניית 1,600 יח"ד ביישוב טמרה

הותמ"ל אישרה להפקיד את תכנית רמ"י לבניית 1600 יח"ד בישוב טמרה
 

ותמ"ל החליטה להפקיד את תוכנית רשות מקרקעי ישראל להקמת 1,600 יח"ד בישוב טמרה

​הותמ"ל (ועדה למתחמים מועדפים לדיור במשרד האוצר) החליטה היום להפקיד תוכנית המקודמת ע"י רשות מקרקעי ישראל ביישוב טמרה לבניית 1,600 יח"ד במזרח הישוב.

התוכנית קודמה בשיתוף מלא עם עיריית טמרה ונתמכת על ידה באופן מלא.

 

90% משטח התוכנית מצוי על קרקעות מדינה והיתר על קרקע פרטית דבר שיאפשר שיווק מהיר יחסית לאחר אישור התוכנית.

 

הישוב טמרה סובל ממצוקת דיור של משפחות מחוסרי קרקע. יתרונה של התוכנית הוא שהיא תאפשר תוספת אוכלוסייה של כ-6,000 נפש ובכך יינתן מענה על מצוקה זו.

גודל המגרשים ומספר יחידות הדיור מותאם לאוכלוסיית היישוב ולשיווק המקובל בו ובמגזר.

 

השכונה החדשה תואמת לתוכנית המתאר של היישוב ולמאפייני המגורים הייחודים בו. רוב מגרשי המגורים המוצעים כוללים 4 יח"ד.

בנוסף, לאורך השדרה המרכזית תוכננו מגרשים משולבים למגורים ומסחר בקומת הקרקע. במקומות בהם הטופוגרפיה תלולה תוכנו מבנים בבנייה מדורגת בצפיפות גבוהה יותר.

 

בישוב תמהיל בנייה מגוון וגמיש, בינוי המתחשב בטופוגרפיה, מערכת שבילים להולכי רגל שנועדה לקצר מרחקי הליכה, שטחי ציבור המפוזרים ברחבי השכונה.

שילוב מסחר בחזית מבני מגורים לאורך הכביש הראשי בשכונה כשמעליו קומות מגורים.

 

התוכנית מקצה שטח של כ- 43 דונם למבני ציבור וכ- 51 דונם עבור שטחים ציבוריים פתוחים.

 

מערך הכבישים שהתוכנית מציעה מבוסס על הטופוגרפיה התלולה של אזור זה, ובמרכזו כביש ראשי שהינו חלק מכביש הטבעת ההיקפי. המגרשים לאורך כביש זה

משולבים במסחר ומגורים והגישה אליהם נוחה.

 

התוכנית קודמה ע"י צוות התכנון רונאל- לזר אדריכלים (דני לזר ודפנה מתוק)

 

רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים ברשות מקרקעי ישראל:

ברצוני להודות למנהל מרחב צפון, תמיר ברקין, למתכננת מרחב צפון, עידית הוברמן, ולצוות התכנון על קידום יעיל, מקצועי וראוי של התוכנית ותיאומה מול הגורמים הרבים ליצירת מוצר תכנוני איכותי.

תוכנית זו מהווה המשך ישיר של מגמת הרשות לקידום התכנון למגורים ביישובי מיעוטים על מנת לענות על המצוקה הקיימת בישובים אילו ולהתאים את התוכניות לצרכי האוכלוסייה ולצביון הישוב והמגזר.

התוכנית מאפשרת מימוש כמות נרחבת של יחידות דיור באופן שיסייע הן לישוב, הן למגזר והן למדינת ישראל כולה כחלק מטיפול תכנוני ושיווקי במשבר הדיור.

 

התוכניות שמקדמת רמ"י במגזר המיעוטים מתואמות באופן מלא עם הרשויות המקומיות, נתמכות על ידן ועל כך תודתנו והערכתנו.