המינהל יפרסם 5 מכרזי יזום לתחנות דלק

במסגרת המאמץ של מינהל מקרקעי ישראל לעמוד במטלות חוק משק הדלק ולפתוח את השוק לכלל הציבור תוך הרחבת מספר בעלי תחנות הדלק, ישווק המינהל, בימים הקרובים, קבוצה ראשונה של חמישה איתורים לתחנות דלק באזור אשדוד, אשקלון ובית שמש, שנבחרו על ידי אגף שיווק וכלכלה במינהל.

​מדובר במכרזי יזום בהם מקבל היזם הרשאה לתכנון עם אופציה לקבלת זכות בקרקע במידה ויצליח, במהלך תקופת ההרשאה, לקדם תכנית בועדות התכנון ולאשרה.
עד כה נהג המינהל להקצות קרקע לתחנות דלק לנכים הממומלצים על ידי משרד הבטחון בהליך של פטור ממכרז.
קבוצה ראשונה זאת הינה חלק מאיתורים לתחנות דלק אשר המינהל פועל לאתר בשנתיים האחרונות. איתורים אלו נתגלו כבעלי פוטנציאל להקמת תחנה לאחר שנבדקה התאמתן התחבורתית הכלכלית והתכנונית למטרה זו.
בתוך כמה חודשים ישווק המינהל קבוצה נוספת של מכרזי יזום לתחנות דלק. הזוכה במכרז הוא היזם שיציע את הסכום הגבוה יותר בעבור הקרקע, והתשלום שישלם בשלב ראשון יהיה 10% בעת קבלת האופציה. התשלום הסופי לאחר אישור התכנית והקצאת הקרקע יהיה פי 10 מהסכום הראשוני ששולם.

gov