חדש באתר המינהל - 48,000 תכניות בניין עיר במאגר

מאגר התכניות המפורטות הכלל ארצי עודכן לאחרונה ומכיל כ- 48,000 תכניות מפורטות תכניות מפורטות. המאגר משמש כלי עבודה ראשון במעלה לעוסקים בתחום הנדל"ן.

התכניות ניתנות לשליפה באמצעות מנגנון חיפוש משוכלל לפי פרמטרים רבים כגון: מקום התכנית (ישוב,רחוב, גוש חלקה) מספר התכנית, ועוד.
המידע על כל תכנית כולל נתונים רבים ביניהם מועד פרסום הפקדה/ תוקף מטרות התכנית ועוד.
במאגר המעודכן הוכנסו שינויים, בין היתר בעקבות בקשות של אזרחים ואנשי מקצוע שונים.
לחלק גדול מהתוכניות המאושרות מצורף תקנון מוקלד או סרוק. לכ - 5,000 תוכניות מצורף גם תשריט סרוק. את המסמכים הסרוקים ניתן לראות בעזרת תוכנת אקרובט רידר.
עדכון מאגר התכניות יבוצע אחת לכמה חדשים.

gov