תוצאות מכרזים 24.08.2020

מרחב חיפה:

חי/2020/ 103


ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על חמישה זוכים במכרז לבניית 18 יח"ד ב- 5 מגרשים בבניה עצמית למחוסרי דיור, מכרז למגרש בלתי מסוים, בבסמת טבעון. למכרז התקבלו 16 הצעות .


הישוב בסמת טבעון ממוקם סמוך לקריית טבעון ויער גבעות אלונים.. מרבית הקרקע היא בבעלות המדינה, דבר המאפשר מתן מענה מיידי לצורך הדחוף בדיור למשפחות צעירות ולחיילים משוחררים. ב שכונה מתוכננת בניית 520 יח"ד בצפיפות ממוצעת של כ- 6 יח"ד לד'; בית ספר על יסודי, וכן שטח למשרדי המועצה המקומית בסמת טבעון.

להלן תוצאות המכרז :

שטח במ''ר בערךמספר יח"דהוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח (כולל מע"מ )​
מחיר מינימום בש"ח
(לא כולל מע"מ)​
גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח​שם זוכה​
670​4​426,111​33,400​25,000​בחירת מתחם תערך במרחב​
667​4​424,756​33,400​25,000​בחירת מתחם תערך במרחב​
675​4​429,530​33,400​25,000​בחירת מתחם תערך במרחב​
666​4​423,754​33,400​25,000​בחירת מתחם תערך במרחב​חי/ 2020/ 80


ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על 'מזון כל ב.י. בע"מ, א ג.ב.ע. - נכסים והשקעות בע"מ' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במתחם אחד למסחר בשדרות ירושלים - קרית ים.

הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של 52,180,180 ₪ (לא כולל מע"מ).

להלן תוצאות המכרז:


 

שטח במ"ר בערך​מחיר מינימום בש"ח ( לא כולל מע"מ) ​גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח​סכום הזכייה ( לא כולל מע"מ)​שם הזוכה​
40276​38,710,800​8,507,000​52,180,180​

מזון כל ב.י. בע"מ, א- ג.ב.ע. - נכסים והשקעות בע"מ


חי/2020/ 87

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על 'עמרם את ביטון יזמות ובניה בע"מ' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במגרש למטרת מסחר בפרדס חנה כרכור.
הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של 8,700,000 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסכום של 3,523,294 ₪( כולל מע"מ). למכרז הוגשו 7 הצעות.
המכרז במסגרת התוכנית המפורטת המייעדת את שטח "הטריז"- המשמש כשטח חקלאי- לשכונת מגורים המשלימה פיתוח נתח עיקרי מעתודת הקרקע של פרדס חנה- כרכור. כמו כן, התוכנית מציעה מענה רחב של מבני ציבור, חינוך ושטחים ירוקים נרחבים.
להלן תוצאות המכרז:
שטח במ"ר בערך​

הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח

( כולל מע"מ)​

מחיר מינימום בש"ח

(לא כולל מע"מ )​

גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חשם הזוכה​סכום הזכייה ​
20243,523,2942,969,65152,180,180​

מזון כל ב.י. בע"מ, א- ג.ב.ע. - נכסים והשקעות בע"מ

8,700,000​חי/64/2020


ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על שישה זוכים במכרז לחכירת 20 יח"ד ב- 6 מתחמים בבניה עצמית, למגרש בלתי מסוים, בפרדס חנה כרכור. למכרז הוגשו 75 הצעות.

להלן תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד​הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח ( כולל מע"מ)​

מחיר מינימום בש"ח( לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום ההצעה בש"ח ​שם הזוכה​
498​2​844,515​758,700​166,800​בחירת מתחם תערך במרחב​
498​2​844,515​758,700​166,800​​בחירת מתחם תערך במרחב​
717​4​1,244,300​919,000​202,600​בחירת מתחם תערך במרחב​
662​4​1,190,475​919,000​202,600​​בחירת מתחם תערך במרחב​
646​4​1,174,817​919,000​​202,600​​בחירת מתחם תערך במרחב​
703​4​1,230,599​919,000​​202,600​​בחירת מתחם תערך במרחב​


מרחב ירושלים

ים /2019/ 443

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על תשעה זוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה בתשעה מגרשים בבניה עצמית (סה"כ 27 יח"ד ), לבני המקום -באבו גוש.
הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום העומד בין 182,222 ₪ ל- 526,009 ₪ (לא כולל מע"מ) למגרש ועוד הוצאות פיתוח שעלותן היא בין 919,522 ₪ ל- 1,033,250 ₪ (כולל מע"מ) למגרש. למכרז התקבלו 17 הצעות.
רשות מקרקעי ישראל יזמה את התוכנית בהתאם לתוכנית המתאר המקומית מי/113א' ובהתאמה לתוכנית המתאר המחוזית תמ"מ 30/1 בהן יועד השטח לבניית מגורים.
כל המגרשים המיועדים לבניה, למעט המגרשים לבנייה רוויה במרכז השכונה, מאפשרים בניית דירות גן. על ידי כך תישמר היכולת לפתח גינות פרטיות עבור כל יחידת דיור ולאפשר כניסות נפרדות ליחידות המגורים.
להלן תוצאות המכרז:
שטח במ"ר בערך​מספר יח"ד​הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח ( כולל מע"מ)​מחיר מינימום בש"ח ( לא כולל מע"מ)​גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח​סכום הזכייה(לא כולל מע"מ)​שם הזוכה​
702​3​1,033,250​182,000​103,000​300,999​עבדאל רחמן מוחמד עייד, עבדאל רחמן זינב, איברהים רמי​
543​3​919,522​282,100​91,000​282,102​אבו ליל מגדולין, איברהים מוסא, איברהים חנין​
546​3​921,668​282,100​92,000​282,500​

ג'בר מחמד, ג'בר עיסא , ג'בר מאהר

660​3​1,003,209​209,300​100,000​526,009​כטיב יוסף, כטיב רודה, נתשה טארק, כטיב נתשה יסמין​
680​3​1,017,514​191,100​101,000​
684​3​1,020,375​245,700​102,000​
672​3​1,011,792​200,200​101,000​488,000​ג'בר אחמד, ג'בר ראיד, ג'בר אחמד​
800​3​1,103,776​118,300​110,000​523,751​זעיתר מוחמד, זעיתר סמיר, זעיתר שדאפנה, איה נסים​
652​3​997,486​154,700​99,000​404,700​דיאב מחמד, דיאב אברהים , דיאב אחמד​
660​3​1,003,209​154,700​100,000​232,050​
אבו גוש אוסמה, אבו גוש אנאס, אבו גוש אמנה​
558​3​930,251​154,700​93,000​182,222​

עבד אל רחמן איהאב, עבד אל רחמן סובחי, עבד אל רחמן נוהא, עבדאל רחמן אדם

671​3​939,550​218,400​93,000​


לפרטים נוספים:

אורטל צבר

דוברת וממונה על יחסי ציבור

050-6218030

 

gov