תוצאות מכרזי מקרקעין 15.02.2021

חי/275/2019


ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על "ביטום תעשיות פטרוכימיות בע"מ" כזוכה במכרז מקוון בשלושה מתחמים בתעשייה באזה"ת מפרץ חיפה, חיפה.
הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של 8,613,853 שקלים סה"כ ( לא כולל מע"מ). למכרז התקבלו 37 הצעות.

תוצאות המכרז:

שטח במ''ר בערך

מחיר מנימום בש"ח ( לא כולל מע"מ)סכום הזכייה( לא כולל מע"מ)​שם הזוכה​

2,015


1,129,462

3,471,735

ביטום תעשיות פטרוכימיות בע"מ

1,145

650,519

2,361,029

ביטום תעשיות פטרוכימיות בע"מ

1,326

766,625

2,780,089

ביטום תעשיות פטרוכימיות בע"מחי/179/2020


ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על בנימין בלחסן כזוכה במכרז מקוון להפעלת חניון רכב פתוח בהרשאה זמנית לתקופה של חמש שנים, בחיפה.

הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של 789,000 שקלים ( לא כולל מע"מ). למכרז התקבלו 2 הצעות.

תוצאת המכרז:

שטח במ''ר בערך

מחיר מנימום בש"ח ( לא כולל מע"מ)סכום הזכייה( לא כולל מע"מ)שם הזוכה​
858​

735,000

789,000

בנימין בלחסןמר/164/2020


ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על חברת "משק קירשנר בע"מ" כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במגרש למסחר בצומת בני ראם- מ.א. נחל שורק.
הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של 8,256,566 שקלים ( לא כולל מע"מ). למכרז התקבלו 4 הצעות.

תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך​סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח ( כולל מע"מ)​מחר מינימום בש"ח ( לא כולל מע"מ)​גובבה פיקדון לקיום הצעה בש"ח​

סכום זכייה

( לא כולל מע"מ)​

שם הזוכה​
4,326​

0

5,298,930​1,164,000​8,256,566​

משק קירשנר בע"מ

מוזמנים לעקוב אחרי כל העדכונים של רשות מקרקעי ישראל גם בטוויטר:

https://twitter.com/landgovgov