תוצאות מכרזים 13.01.2021

ים/209/2020


ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על " פסגת האומה בע"מ" כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 2 מגרשים למסחר ביישוב באר גנים

הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל עבור שני המגרשים סכום של 6,955,443 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסכום של 10,391,279 שקלים (כולל מע"מ). למכרז התקבלו 3 הצעות.

התוצאות להלן:

​שטח במ''ר בערךהוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח (כולל מע"מ )​

מחיר מינימום בש"ח

(לא כולל מע"מ)​

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכייה

(לא כולל מע"מ)

שם זוכה​
5,115​5,584,248​184,275​558,000​3,387,545​פסגת האומה בע"מ​
3,783​4,807,031​169,715​480,000​3,567,898​פסגת האומה בע"מ​בש/432/2019

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על "י. דביר יזמות ובניה (יצחקי)בע"מ" כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 96 יח"ד במתחם אחד למגורים ב' בשכונת "רמות יורם", נתיבות.

הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל 18,979,140שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בעלות 11,932,860 שקלים (כולל מע"מ). למכרז התקבלו 7 הצעות.

התוצאות להלן:

​שטח במ''ר בערךמספר יח"ד​הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח (כולל מע"מ )​

מחיר מינימום בש"ח

(לא כולל מע"מ)​

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכייה

(לא כולל מע"מ)

שם זוכה​
19,49396​11,932,860​948,600​1,193,000​18,979,140​י.דביר יזמות ובניה(יצחקי)בע"מ​


בש/201/2020

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על ארבעים ושבעה זוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לשטחים בייעוד תעשיה ותעשיה קלה ומלאכה בא.ת. שקד, אופקים.

הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל בין 318,018שקלים לבין 4,967,700 (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח על סכום של בין 308,250 שקלים לבין 1,555,148 (כולל מע"מ). למכרז התקבלו 220 הצעות דיגיטליות ו-211 הצעות פיזיות.


gov