תוצאות מכרזים 07.01.2021

מרחב מרכז

מר/265/2020


ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על "גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות בע"מ" כזוכה במכרז פומבי לחכירת מגרש לבנייה רוויה (סה"כ 44 יח"ד) בשכונת "הדר המושבה", פתח תקווה.


הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל 41,429,748 שקלים(לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בעלות של 889,922 שקלים (כולל מע"מ).

למכרז התקבלו 19 הצעות.


תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך​מספר יח"דהוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח (כולל מע"מ )​
מחיר מינימום בש"ח
(לא כולל מע"מ)​
גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח​
סכום זכייה
(לא כולל מע"מ)​
שם זוכה​

2,270

44

889,922

12,294,100

3,860,000

41,429,748

גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות בע"מ​


מרחב ירושלים

ים/229/2020

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על חמישה זוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב- 8 מגרשים (ב- 5 מתחמים) לתעשייה, באזור התעשייה המערבי (ברוש) - בית שמש.


הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל בין 5,700,000שקלים (לא כולל מע"מ) לבין 23,228,688 שקלים ועוד הוצאות פיתוח בעלות שבין 3,732,906 שקלים לבין 9,021,190 שקלים (כולל מע"מ).
למכרז התקבלו 13 הצעות דיגיטליות ו-12 הצעות פיזיות.

תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך​הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח (כולל מע"מ )​
מחיר מינימום בש"ח
(לא כולל מע"מ)​
גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח​
סכום זכייה
(לא כולל מע"מ)​
שם זוכה​

14,000

7,258,429

4,341,610

954,000

16,177,642

טריגריט בית שמש 5 בע"מ

17,400

9,021,190

5,395,845

1,185,000

23,228,688

טריגריט בית שמש 4 בע"מ

16,700

8,658,268

5,131,490

1,127,000

18,239,777

טריגריט בית שמש 3 בע"מ

15,200

7,880,580

4,666,480

1,025,000

8,000,018

עומר הנדסה ובניה (1986) בע"מ

7,200

3,732,906

2,232,685

490,000

5,700,000

ש.א.י יזמות והשקעות בע"מ, ד.ע דוד הובלות בע"מ

gov