תוצאות מכרזים 02.09.2020

מרחב חיפה

מכרז מספר: חי/67/2020

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על 43 זוכים במכרז קדימות לבניית 131 יח"ד ב- 43 מגרשים בבניה עצמית למגרש בלתי מסוים בשכונת משולש עין כרמל, עתלית. למכרז התקבלו 270 הצעות.

מחיר המינימום למגרש בן 3 יח"ד הוא 534,000 שקלים.
הוצאות הפיתוח למגרש נעו בין 655,699 שקלים לבין 1,102,536 שקלים.
בחירת המגרשים תיערך במרחב חיפה.

המכרז הינו חלק מיוזמתה של רשות מקרקעי ישראל להקים שכונת מגורים בת כ-370 יח"ד, הכוללת גם דיור בר השגה, בצפיפות בנייה של 4,6 ו-10 יח"ד לדונם ושירותי ציבור לצורכי שכונת עין כרמל שבעתלית. כמו כן, בתוכנית בא לידי ביטוי שינוי יעוד קרקע- משטח חקלאי לאזור מגורים א', מגורים ב', מגורים ג, ולמטרת בניני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים וחניות.מכרז מספר :חי/110/2020

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על 10 זוכים במכרז קדימות לבניית 26 יח"ד ב- 10 מתחמים בבניה עצמית למגרש בלתי מסוים בשכונת בבית אליעזר, חדרה. למכרז התקבלו 115 הצעות.

מחיר המינימום למגרש בן 2 יח"ד הוא 592,000 שקלים.
מחיר המינימום למגרש בן 4 יח"ד הוא 1,254,100 שקלים.
בחירת המגרשים תיערך במרחב חיפה.


מרחב מרכז

מכרז מספר :מר/100/2020


ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על 4 זוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות לחכירת 4 מגרשים (סה"כ 16 יח"ד) למגורים בגלגלוליה.


הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום העומד בין 999,555 שקלים ל- 1,022,266 שקלים(לא כולל מע"מ) למגרש ועוד הוצאות פיתוח בעלות 105,120 ₪ (כולל מע"מ) למגרש. למכרז התקבלו 43 הצעות.


להלן תוצאות המכרז :

שטח במ''ר בערך

מספר יח"ד​הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח (כולל מע"מ )​

מחיר מינימום בש"ח

(לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכייה

(לא כולל מע"מ)


שם זוכה​
517​4​105,120​253,753​79,000​1,005,275​פהדי שוואהנה, אמנה שוואהנה, אובי עראר​
456​4​105,120​218,620​68,000​1,000,000​חסן אבוסריס, עלי אבוסריס​
465​4​105,120​​223,626​70,000​999,555​עאמר שואהנה, תאמר שואהנה​
540​4​105,120​​266,241​83,000​1,022,266​עומר עלי , פרח דאוד​


מרחב ירושלים


מכרז מספר: ים/111/2020

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על שני זוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות לחכירת 18 מגרשים למסחר ותעשיה קלה ומלאכה בפארק תעשיות תימורים, בקרית מלאכי.

הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל סה"כ 138,430,140 שקלים עבור הקרקע (לא כולל מע"מ) ועוד 37,028,126 שקלים (כולל מע"מ) על הוצאות פיתוח. למכרז התקבלו 17 הצעות דיגיטליות ו-15 הצעות פיזיות.

רשות מקרקעי ישראל יזמה את התוכנית לשם הקצאת דרכי גישה ושירות, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים למבני ציבור ומתקנים הנדסיים, תוך שמירה על איכות הסביבה, פיתוח תשתיות מתאים והתפתחות מדורגת המתאימה לקצב הגידול הטבעי של אזור התעשייה.


להלן תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך ​הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח (כולל מע"מ )​

מחיר מינימום בש"ח

(לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח​

סכום זכייה

(לא כולל מע"מ)


שם זוכה

4206


2,089,403​

5,024,881​

1,104,000​

7,810,542​
נדב ב. לוגיסטיקה בע"מ​
4503​
2,237,207​

5,379,573​

1,182,000​

8,362,071​
נדב ב. לוגיסטיקה בע"מ​
4616
2,302,711​

5,509,905​

1,210,000​

10,526,018​
גוהרי יוסי השקעות בע"מ​
4689​
2,332,943​

5,600,123​

1,230,000​

10,526,018​
גוהרי יוסי השקעות בע"מ
24783​
12,321,434​

31,124,721​

6,840,000

43,543,731​
נדב ב. לוגיסטיקה בע"מ​
31680​
15,744,428​

39,789,846​

8,745,000​

55,661,760​
נדב ב. לוגיסטיקה בע"מ


מרחב דרום

מכרז מספר : בש/85/2020

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על "ארז אלון יזמות ובנייה בע"מ" כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 78 יח"ד במתחם אחד בבנייה רוויה ומסחר בשכונת הפארק, בבאר שבע.

הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל 11,665,000 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסה"כ 12,394,203 ₪ (כולל מע"מ) למגרש. למכרז התקבלו 8 הצעות.

שכונת הפארק הינה שכונת מגורים חדשה הממוקמת על פארק נחל באר-שבע, בגבולה הדרומי של העיר. השכונה מתוכננת בדגש על קיימות והתאמה אקלימית.

השכונה ממוקמת ליד 2 צירים ראשיים: כביש 25 שחוצה את העיר ומחבר אותה ממערב לכיוון נתיבות ואשקלון וממזרח לכיוון דימונה וכן כביש 40, כביש עוקף לכיוון תל אביב.

בשנת 2019 שיווקה רשות מקרקעי ישראל 682 יח"ד בשכונת הפארק בבאר שבע.

להלן תוצאות המכרז:

שטח במ''ר בערך

מספר

יח"ד

הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח (כולל מע"מ )

מחיר מינימום בש"ח

(לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכייה

(לא כולל מע"מ)


שם זוכה​
4709​

78

12,394,203​1,450,950​1,239,000​11,665,000​

ארז אלון יזמות ובנייה בע"מ​