תוצאות מכרזים שבועית 27.7.15

מרחב חיפה

חי/37/2015

6 הצעות הוגשו במכרז לרכישת זכויות הבעלות בחלקי הרשות (מושע) בחיפה. הועדה החליטה להקצות את המגרש ל'מוקארי מוחמד' על סמך הצעתו בסך 311,111 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). 

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות הזכייה:

​שטח במ"ר בערך

​מספר יח"ד

​מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

​סכום זכיה

שם זוכה​

165​

​1

90,000​

311,111​

מוקארי מוחמד​

 

גרף תוצאות מכרזים 

מרחב צפון

צפ/44/2015

במכרז לחכירת 2 מגרשים המיועדים לאחסנה בפארק תעשיות בר לב הוגשה הצעה אחת בלבד. הועדה החליטה להקצות את המגרש ל'עין אביב בע"מ' על סמך הצעתו בסך 511,111 ₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח). למגרש השני לא היו הצעות.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות הזכייה:

​שטח במ"ר בערך

​הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

​מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

​סכום זכיה

​שם זוכה

9,546​

​2,877,247

​356,965

​511,111

​עין אביב בע"מ

9,363​

​2,822,959

​349,990

​אין הצעות למגרש זה

 

גרף תוצאות מכרזים 

נצרת

צפ/62/2015

23 הצעות הוגשו במכרז לחכירת מגרש למסחר בשכונת 'שנלר' בנצרת. הועדה החליטה להקצות את המגרש ל'בני עאדל ג'באלי חברה לעבודות עפר ופיתוח נצרת בע"מ' על סמך הצעתו בסך 2,320,000 ₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן גרף וטבלה המתארים את תוצאות הזכייה:

​שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)​

​מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

​סכום זכיה

​שם זוכה

776​

​143,552

​438,600

​2,320,000

​בני עאדל ג'באלי חברה לעבודות עפר ופיתוח נצרת בע"מ

 

גרף תוצאות מכרזים