עדכון תוצאות מכרזים שבועית

​מרחב צפון

​צפ/38/2015

3 הצעות הוגשו במכרז לחכירת מגרש לתעשייה בא.ת קדמת גליל. החברה שהוכרזה כהצעה הזוכה היא "עין אביב בע"מ" ותשלם לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 1,411,111 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

​הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)​

​סכום זכיה (₪)

​שם זוכה

5,806​

​2,132,944

​279,000

​1,411,111

​עין אביב בע"מ

 

גרף תוצאות מכרזים 

מרחב חיפה

חי/32/2015

13 הצעות הוגשו במכרז לחכירת 4 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 8 יח"ד) בג'ת המשולש. 4 הצעות הוכרזו כהצעות הזוכות על סמך סכום הצעתם

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

​מספר יח"ד

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום זכיה (₪)

​שם זוכה

505​

2​

​107,835

​255,356

​ותד ויסאם, ותד רנא

​557

2​

​139,230

​192,000

​שרקיה לינה, שרקיה מואיד

​482

2​

​120,575

​362,000

​ביאדסה שהראזד, ביאדסה ראמי

​488

2​

​110,110

​142,000

​ג'אברין מחמוד, שרקייה איאד

 

גרף תוצאות מכרזים 

מרחב מרכז

מר/71/2015

4 הצעות הוגשו במכרז לרכישת זכויות בעלות במגרשים לבניה עצמית בשכונת נווה שלום בלוד. זוכה אחד הוכרז "עטיה איברהם" וישלם לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 456,770 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

​מספר יח"ד

​הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

​מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

​סכום זכיה(₪)

​שם

זוכה

266​

1​

​122,177

​39,110

​הצעות לא תקינות

​763

3​

​374,084

​115,630

​456,770

​עטיה איברהם

 

גרף תוצאות מכרזים 

מרחב מרכז

​מר/72/2015

11 הצעות הוגשו במכרז לחכירת מגרש לבניית 2 יח"ד ברמלה. הזוכה "אבו עאנם אמל" ישלם לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 717,000 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).

להלן גרף וטבלה המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

​מספר יח"ד

​מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

​סכום זכיה

​שם זוכה

​311

​2

​233,415

​717,000

​אבו עאנם שאדי אבו עאנם אמל

 

גרף תוצאות מכרזים 

מרחב ירושלים

ים/73/2015

17 הצעות הוגשו במכרז לחכירת 3 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 3 יח"ד) בלוזית. 3 הצעות הוכרזו כהצעות הזוכות על סמך הצעתם הגבוהה.

להלן גרף וטבלה המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

​מספר יח"ד

​הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)​

​סכום זכיה

​שם זוכה

499​

1​

​334,415

​171,990

​268,000

​קורן רועי, קורן קרן

​501

1​

​334,415

​177,450

​355,556

​בן לולו ריין, בן לולו אביעד אברהם

​501

1​

​334,415

​177,450

​350,001

​דדון נפתלי

 

גרף תוצאות מכרזים