50,716 מבקרים באתר בחודש יוני

אחוז המבקרים באתר המינהל נמצא בעליה מתמדת .  בהשוואה לנתוני יוני 2003 חלה עליה של 85% במס' המבקרים באתר . בחצי השנה האחרונה נרשמה עלייה ממוצעת של % 52  לעומת מחצית השנה שקדמה לה.

שלושת היישומים המובילים במספר המבקרים ביוני בסדר יורד הם:
מאגר תוכניות בנין עיר (20,981)
פרסום מכרזים (15,972)
תוצאות מכרזים (9,976)

שלושת היישומים בהם נרשמה העלייה הרבה ביותר במספר המבקרים:
תוצאות מכרזים- עלייה של 168% (מ-3,726 בדצמבר 2003 ל-9,976 ביוני 2004)
פרסום מכרזים- עלייה של 120% (מ-7,263 בדצמבר 2003 ל-15,972 ביוני 2004)
מאגר תוכניות בנין עיר-עלייה של 99% (מ-10,518 בדצמבר 2003 ל-20,981 ביוני 2004)

בתקופת הדו"ח נוספו לאתר:
צרופות למכרזי שיווק מקרקעין - אגף שיווק וכלכלה הגדיל את כמות הצרופות במדור פרסום מכרזים באתר.
למכרזים מתווספות צרופות צבעוניות של תשריט תב"ע, תצ"א ותרשים המגרש.
לדוגמא: מכרז 3/2004/תא.
סרטון לשיווק פלח 7 בבאר שבע - הופק ושולב באתר סרטון שיווק לפרויקט זה. הסרטון הוכן ביוזמת וליווי אגף שיווק וכלכלה, בסיוע מחוז דרום ואגף מידע.


צוות האינטרנט במינהל שוקד על שיפורים באתר והוספת ישומים חדשים לרווחת המבקרים באתר. להערות ולמתן משוב על האתר ניתן לפנות למדור "כתוב לנו" בעמוד השער.

gov