מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

המינהל מקפיא שימוש בטבלאות שומה במגזר העירוני

טבלאות השומה במיגזר העירוני אשר שימשו בסיס לעריכת תחשיבים לגביית דמי היתר, בתוספת בנייה, ודמי היוון, בבנייה נמוכה, יוקפאו עד לגיבוש המלצות צוות אשר על הקמתו החליטה ביום 15.7.02 הנהלת המינהל בראשותו של מנהל המינהל מר יעקב אפרתי.

​ההחלטה התקבלה על רקע טענות בדבר מידת עדכניותן של הטבלאות הנמצאות כיום בשימוש, ועררים רבים אשר הגישו חוכרים על השומות שנקבעו, תוך העזרות ב"מאכערים" להפחתתן.
במטרה להתאים את השומות לערכי הקרקע הרלוונטיים, למנוע ריבוי הגשת עררים ואף להילחם בתופעת ה"מאכערים", הוחלט כאמור להקפיא בשלב זה את השימוש בטבלאות ולהנהיג במקומן ביצוע שומות פרטניות.
עד לגיבוש המלצות הצוות וקבלת החלטה בהנהלת המינהל ימשך השימוש בטבלאות ערכי הקרקע לתחשיב דמי ההיתר ודמי היוון ביובל ( 5.5% מערך הקרקע כיום) אך ורק אם התשלום לא עולה התשלום על 5000 שקלים.

gov