מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

אזור תעסוקה משותף בצומת שוקת

בשבוע שעבר נחתם, במעמד השר אולמרט, הסכם להקמת אזור תעסוקה משותף בצומת שוקת, בין ארבעת הרשויות המקומיות ששטח שיפוטן גובל בצומת שוקת: לקיה, חורה, מיתר והמועצה המקומית בני שמעון.

את התכנית להקמת אזור התעסוקה מקדם מינהל מקרקעי ישראל. האזור יפותח כמרכז אזורי המתמחה בפעילויות תעסוקה ותעשיה, מסחר, ספורט ונופש, תעבורה ושרותי דרך, מבני ציבור ואזורים תומכים אחרים בשטח 4,336 דונם המשתרע מכל עברי הצומת.
אזור צומת שוקת הינו שטח בעל חשיבות למטרופולין ב"ש בכלל ולמירקם הישובים הגובלים בצומת בפרט. הצומת ממוקם על מפגש צירים מרכזיים - כביש 60 וכביש 31 ובעתיד יעברו בסמוך לצומת כביש חוצה ישראל (כביש 6).
האזור יפותח תוך התאמה לאילוצי הנגישות והתשתיות הקיימים באתר תוך איזון בין האינטרסים של הגורמים הגובלים בצומת, והקפדה רבה על היבטים של איכות הסביבה ושיקולים נופיים.
ביצוע התכנית יהיה בשלבים מדורגים, המסונכרים עם הצרכים באופן המבטיח הצמדת שלבים חדשים לשלבים קודמים.
חלוקת השטחים העיקריים: בניני ציבור 264 דונם. תעסוקה/תעשיה 268 דונם מסחר- 288 דונם תעסוקה/מסחר- 74 דונם תעבורה ושרותי דרך- 60 דונם.
מבחינה סטטוטורית התכנית נמצאת לקראת סיום דיוניה של ועדת היגוי מטעם משרד הפנים שעם סיומם תגיע התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית.
השר אולמרט אמר כי הסכם זה ישקף את שיתוף הפעולה הכלכלי בין האוכלוסייה היהודית והבדואית אשר באופן טבעי יתפתח לשיתוף פעולה חברתי ותרבותי.
gov