מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

הופקדה תכנית לאזור תעסוקה בצומת שוקת

תכנית שיזם המינהל לאזור תעסוקה בצומת שוקת בנגב אושרה להפקדה בפועל בועדה המחוזית מחוז דרום.

מטרת התכנית להקים אזור תעסוקה  אזורי המשותף לארבע רשויות : מיתר, מועצה אזורית בני שמעון, חורה ולקיה, בשטח כולל  שגודלו 4,228 דונם,   אשר יתמחה בפעילויות תעסוקה, מסחר, תעשיה, תיירות, משרדים, ספורט ובניני ציבור.  חלוקת השטחים העיקריים: בניני ציבור 264 דונם, תעסוקה/תעשיה 268 דונם, מסחר- 288 דונם, תעסוקה/מסחר- 74 דונם תעבורה ושירותי דרך- 60 דונם.

אזור צומת שוקת הינו שטח בעל חשיבות למטרופולין ב"ש בכלל ולמירקם הישובים הגובלים בצומת בפרט. הצומת ממוקם על מפגש צירים מרכזיים - כביש 60 וכביש 31 ובעתיד יעברו בסמוך לצומת כביש חוצה ישראל (כביש 6)  .מיקום אזור התעסוקה  הוא בעל ערך פוטנציאלי גדול וערכו אף  יגבר בעידן של שלום בו יוכל  לשמש נקודת מפגש וחיכוך חיובי לקידום הזדמנויות חומריות משקיות וכלכליות בין ישראל לרשות הפלשתינאית.  מהשיתוף ייהנו הבדואים, הרשות פלשתינאית וגם  ההתיישבות היהודית בפרברים שמחוץ למטרופולין באר שבע.

התכנית יזומה כאמור ע"י מינהל מקרקעי ישראל באמצעות חב' י.ג מתאר- המתכנן דוד שלסקי- מודולוג תכנון ופיתוח בע"מ.

האזור יפותח תוך התאמה לאילוצי הנגישות והתשתיות הקיימים באתר תוך איזון בין האינטרסים של הגורמים הגובלים בצומת, והקפדה רבה על היבטים של איכות הסביבה ושיקולים נופיים.

gov