ירושלים: מסיג גבול שהרחיב את חצרו הפרטית על חשבון אדמות מדינה נאלץ לפנות את הקרקע לאחר שאותר ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל

 התמונה מאושרת לשימוש עיתונאי. קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל.

פולש שהשתלט על אדמת מדינה המיועדת לשמש כשטח ציבורי פתוח לרווחת הציבור בהר נוף סמוך ליער ירושלים והרחיב את שטח חצרו, נאלץ לפנות את הקרקע בעקבות פעילות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל. הסגת גבול במקרקעי ציבור היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

מסיג גבול שהשתלט על מגרש המיועד לשמש כשטח ציבורי פתוח לרווחת הציבור בשכונת הר נוף שבירושלים, סמוך ליער ירושלים, נאלץ לפנות את אדמת המדינה עליה השתלט שלא כדין, לאחר שנתפס במהלך ביקורת של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.   

הפלישה לאדמות המדינה, בשטח של כ-50 מ"ר, אותרה במסגרת פעילות לאיתור עבירות מקרקעין של מפקחי רשות מקרקעי ישראל שגילו כי הפולש הציב על הקרקע מכולה לאחסון ציוד לשימושו האישי. כך הרחיב למעשה הפולש את שטחו והשתלט על קרקע הסמוכה לשטח שבבעלותו, כל זאת ללא היתר ובניגוד לחוק. 

 מפקחי רמ"י הגישו לפולש התראה והבהירו לו כי במקרים בהם מסיגי גבול מסרבים לפנות קרקעות מדינה, רשות מקרקעי ישראל מגישה נגדם גם תלונה למשטרה בגין הסגת גבול, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, וגם תביעות כספיות להחזר דמי השימוש בקרקע ועלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה. 

 לאחר שהבין את נחישותם של המפקחים, העדיף הפולש לפנות את הקרקע בעצמו, על מנת להימנע מתביעות. הפולש פינה את מכולת האחסון והחזיר את הקרקע אותה תפס לקדמותה ולידי המפקחים והמדינה. מפקחי רמ"י החזירו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות. 

 יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מדובר בפולש שניסה להשתמש למטרותיו האישיות בשטח ציבורי שמיועד לרווחת התושבים כולם. קרקעות המדינה אינן הפקר ומפקחי רשות מקרקעי ישראל מסיירים ברחבי הארץ במטרה לאתר מסיגי גבול ולפנותם לפי החוק. אנו קוראים לציבור לדווח על כל חשד להסגת גבול בקרקע הציבורית באמצעות אתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל. " 

gov