מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

עין נקובא: מסגריה בלתי חוקית פונתה בעקבות פעולות מפקחי רמ"י

עין נקובא: מסגריה בלתי חוקית פונתה בעקבות פעולות מפקחי רמ"י
התמונה מאושרת לשימוש עיתונאי. קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל.

מסיג גבול שניסה להשתלט על אדמת מדינה בעין נקובא סמוך לכביש 1 ליד ירושלים, פינה את הקרקע עליה הקים מסגריה בלתי חוקית, בעקבות פעילות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל. הסגת גבול במקרקעי ציבור היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל

מסיג גבול, שהשתלט על שטח שגודלו קרוב לדונם על אדמות מדינה בעין נקובא סמוך לכביש 1 ליד ירושלים, נאלץ לפנות את השטח לאחר פעולות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל בסיוע שוטרי תחנת הראל במבשרת ציון.
הפלישה לאדמות המדינה, בשטח של כ-1,000 מ"ר, אותרה במסגרת פעילות לניטור עבירות מקרקעין של מפקחי רשות מקרקעי ישראל, שגילו כי הפולש הקים על הקרקע מסגריה במטרה לגרוף ממון לכיסיו על חשבון הקרקע הציבורית, כל זאת ללא היתר ובניגוד לחוק. מפקחי רמ"י מסרו לפולש התראה לפיה עליו לפנות את המסגרייה מהשטח והבהירו לו כי אם לא יעשה כן, יפונה עפ"י החוק בליווי משטרה. לאחר שהפולש לא פינה את המסגרייה, הוציאו המפקחים נגדו צו סילוק פולשים וכמו כן הוגשה כנגדו תלונה במשטרה בתחנת הראל שבמבשרת ציון.
המפקחים והשוטרים הבהירו לפולש כי הסגת גבול, היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, וכי כאשר פולשים אינם נשמעים לאזהרות ולא מפנים את הקרקע בעצמם הם מפונים מהקרקע בליווי המשטרה, ובנוסף מוגשות נגדם גם תביעות כספיות להחזר דמי השימוש בקרקע ועלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה. לאחר שהבין את נחישותם של המפקחים והשוטרים, העדיף הפולש לפנות את הקרקע בעצמו, על מנת להימנע מתביעות נוספות. הפולש פירק את המסגרייה, הרס את המבנה, פינה את כל הציוד והחזיר את הקרקע אותה תפס לקדמותה ולידי המפקחים והמדינה. מפקחי רמ"י החזירו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות.  

יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מדובר בפולש שניסה להפעיל עסק על הקרקעות הציבוריות מבלי לשלם על כך את התמורה הראויה לקופת המדינה. כמובן שמעבר לנושא הפשיעה הכלכלית שבניסיון ההשתלטות על אדמות המדינה מדובר גם בבנייה בלתי חוקית ללא היתר בנייה ובהפעלת עסק ללא רישיון, על כל הסכנות הבטיחותיות המשתמעות מכך. מפקחי רשות מקרקעי ישראל מסיירים ברחבי הארץ במטרה לאתר מסיגי גבול ולפנותם לפי החוק ולטובת הציבור כולו. אנו קוראים לציבור לדווח על כל חשד להסגת גבול בקרקע הציבורית באמצעות אתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל".

gov