הישוב שלומית יוצא לדרך

הסתיימו הליכי התכנון של תכנית המינהל להקמת הישוב הקהילתי שלומית   בצפון מערב הנגב

ועדה מחוזית מחוז דרום אישרה וסיימה את הליכי התכנון של ישוב קהילתי שלומית בתחום המועצה האזורית חבל אשכול השוכנת בצפון מערב הנגב.

בשלבי אישור  סופיים נמצאים שני ישובים נוספים: חלוצית 1 וחלוצית 4.
שלושת הישובים תוכננו בעקבות החלטת ממשלה מ 2001  להקמת ישובים בחולות חלוצה.

בישוב שלומית מתוכננת בניית  500 יח"ד כולן צמודות קרקע שגודלן ינוע בין 500 מ"ר ל- 900 מ"ר. כמו כן מתוכננים מבני ציבור ואזור לנופש וספורט".

בתחום התכנית מתוכנן גם מרכז עירוני מרוכז היות והישוב בעל פוטנציאל עירוני היכול להוות גם מרכז אזורי עבור יישובי פיתחת שלום.

במסגרת התכנון התחשבו המתכננים במגבלות ובאילוצים שנבעו ממיקומו של הישוב בעיקר בכל הקשור לאקלים ואיכות הסביבה.  אילוצים כאלו הכתיבו הצטופפות וקומפקטיות כדי לייצר הצלות הדדיות בין הבתים והרחובות וליצור הגנה מפני סערות חול האופייניות לאזור.

התכנית תכוננה ע"י מינהל מקרקעי ישראל באמצעות חב' ק.ש.ת.- קידום שירותי תכנון בע"מ והמתכנן יובל יסקי."

gov