מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

המינהל ישווק מחדש מתחם מכללות לה-גרדיה

המינהל ישווק בשנית מכרז לפרויקט מכללות לה- גרדיה, במזרח ת"א, בשכונת יד אליהו , אשר תוכנן וקודם על ידי מחוז ת"א של המינהל בתיאום עם עיריית ת"א. שטח התכנית כ - 53 דונם.

​התכנית מיועדת לענות לביקוש העולה למכללות פרטיות לסוגי אוכלוסייה רחבים ויתרום באופן חיובי לאוכלוסייה שבסביבתה ותכלול זכויות בנייה למכללות פרטיות, למגורים (דירות קטנות), למשרדים ומסחר.
מרכיבי התכנית 9 :  מגרשים למכללות בשטח של כ - 16 דונם 2 מגרשים למשרדים ולמסחר בשטח של כ - 8 דונם מגרש למעונות סטונדטים בשטח כ - 5  דונם. הפרויקט מתוכנן  להיבנות בשלבים. גובה הבנייה יהיה כ - 5 קומות מעל מפלסי החניה.
זכויות הבנייה למכללות הן כ - 42,000 מ"ר שטחים עיקריים ו - 15,600 מ"ר שטחי שרות על קרקעיים. החניה כולה היא תת קרקעית.
כאמור, בנוסף למכללות מתוכננים 2 מגרשים עבור משרדים או מסחר (כאזור משרדים מיוחד) שני המגרשים נמצאים על רח' לה גרדיה בכניסה לאזור המכללות.
זכויות הבניה הן כ - 22,400  מ"ר שטחים עיקריים ועוד כ - 7,500 מ"ר שטחי שירות על קרקעיים והחנייה היא כולה תת קרקעית.
התכנית כוללת מגרש אחד עבור מגורים (אזור מגורים "ה" מיוחד) בו מותר לבנות 2 בניינים (4 כניסות), וכל בנין יוכל להבנות לגובה של 6 קומות. זכויות הבניה הן כ - 10,600  מ"ר שטחים עיקריים ועוד כ - 3,700 מ"ר שטחי שרות על-קרקעיים.
המתכנן הפיזי של התכנית הוא משרד קולקר אפשטיין בליווי צוות יועצים בהנחיית מתכננת מחוז ת"א ממ"י רבינוביץ רודיקה.

gov