מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

שיווק מגרשים לחיילים משוחררים בישובי מיעוטים בצפון

המינהל ישווק 450 יח"ד בבניה צמודת קרקע לחיילים  משוחררים בישובי מיעוטים בצפון בהם אין שכונות מיוחדות לחיילים משוחררים (דרוזים וצ'רקסים).

​בשלב ראשון ישווקו המגרשים בשיטת הרשמה והגרלה בישובים: ביר אל מכסור, נחל צלמון, עילבון, שפרעם, בועיינה , נוג'ידת, כעביה,
שיבלי, זרזיר.
שיווק המגרשים במתכונת הנוכחית מתאפשר תודות לתקנה חדשה לחוק חובת המכרזים שהוצאה על ידי משרד הבטחון ביולי אשתקד לפיה תתאפשר "הענקת זכויות במקרקעין בישובי המיעוטים, למי שמשרתים או ששירתו בכוחות הביטחון שנתיים לפחות, לצורך בנייה למגורים, לפי המלצת משרד הבטחון" בעת פרסום המגרשים לשיווק בישוב יצוין כי תינתן עדיפות למשרתים ו/או למי ששירתו בכוחות הביטחון – מומלצי משרד הביטחון, עפ"י תקנה 25 (24א) לתקנות חובת המכרזים, על פני זכאים אחרים, וזאת לאחר שריון %10 מן המגרשים המוצעים לשיווק לנכים.
הקצאת יתרת המגרשים, באם תיוותר, לאחר קיום ההגרלה, תהיה על בסיס ההמלצה, בשיטת המדף, לפי כל הקודם זוכה, למשרתים ו/או למי ששירתו בכוחות הביטחון, וזאת למשך שישה חודשים בלבד מיום הגרלת המגרשים

gov