מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

שווקה קרקע הרשומה בטאבו

לראשונה  שיווק המינהל קרקע רשומה בטאבו לקבלן
האחריות לרישום זכויות  הדיירים בבניין שיבנה בטאבו תחול על הקבלן

​60 דיירים שקנו מחברת שיכון דיירים בע"מ דירות בשכונת רבין באור יהודה לא יאלצו להסתפק ברישום זכויותיהם במינהל או אצל הקבלן אלא יוכלו להירשם במישרין בטאבו, רישום שיבוצע ע"י חברת שיכון דיירים בע"מ אשר זכתה במכרז.

שלא כבעבר, עת שיווק המינהל לקבלנים מגרשים בהם טרם בוצעו פעולות הרישום המורכבות והממושכות, שארכו לעיתים שנים רבות, הוחלט במינהל לשווק מעתה מגרשים רק לאחר רישומם בלשכת רישום המקרקעין במשרד המשפטים (טאבו).

מדיניות זו נקבעה על ידי מנהל המינהל, מר יעקב אפרתי, אשר ביקש לזרז את הליכי הרישום ולהבטיח את מעמדם של הדיירים שירכשו נכס לאחר רישומו בטאבו.

בשיטה זו שווקו לאחרונה גם מכרזים לחכירת 7 מגרשים לבנייה עצמית בזכרון יעקב וכן להקמת בית מגורים בשכונת ארנונה בירושלים, שיכלול 4 יח"ד.
 המינהל בראשות אגף רישום ובעלות ימשיך לנהל מעקבים אחר תהליכי רישום הזכויות על ידי הקבלנים כדי לוודא שהדיירים מקבלים את השירות הראוי.

gov