מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

מגרשים זמינים לשיווק בשדרות ועוטף עזה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מה 30.12.07 נקבע כי מגרשים ב 52 ישובים באזור שדרות וקו עוטף עזה  יוקצו לציבור ללא תשלום עבור הקרקע (החלטה 1130).

מובאת בזאת רשימה של הישובים בהם, נכון להיום, קיימים מגרשים זמינים לשיווק.

הואיל ותהליך ההקצאה של מגרש המגורים מבוצע לרוב בפטור ממכרז ובכפוף לועדת קבלה והמלצת האגודה, יש צורך לפנות ישירות לנציגי הישובים המרכזים הטיפול בפניות המועמדים.

יש לציין כי השיווק בהרחבות המושבים והקבוצים בעוטף עזה מבוצע בכפוף להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 959 והחלטות מאוחרות יותר המעדכנות אותה. בנוסף לכך קיים תשלום בגין הפיתוח הציבורי לכל מגרש ומגרש, אשר נגבה ישירות מהגורם המפתח של אותו אתר בניה.יש לוודא כי גובה תשלום זה אושר ע"י המינהל בכתב.

במקרים בהם מבוצעת בניה מרוכזת באמצעות קבלן בה הוגדרו מראש אופי וסגנון הבניה, יש צורך לבדוק אם כל דרישות התשלום של האגודה/ הקבלן לעניין פיתוח המגרש (למעט עלות הבניה) מאושרות ע"י המינהל.

רצ"ב רשימת הישובים  ואנשי קשר שבהם מגרשים זמינים לשיווק (קיים פיתוח) נכון לפברואר 2008
 

זיקים-  90 מגרשים בגודל ממוצע של 500 מ"ר, טל מור 3486266-052.
ברור חיל- 20 מגרשים בגודל ממוצע של 500 מ"ר, ישראל גרונוורג 6992713-052.
כפר עזה-  27 מגרשים בגודל ממוצע של 500 מ"ר, רונית מצליח 3309791-052.
שובה (מגזר דתי)- 22 מגרשים בגודל ממוצע של 500 מ"ר, הרצל חניה 5320096-050.
שדה ניצן- 40 מגרשים בגודל ממוצע של 650 מ"ר, אבי פרחי 8280770-052.
תלמי אליהו-   20 מגרשים- בגודל ממוצע של 550 מ"ר, אסף ועקנין 6985118-054, 9982292-08.
אבשלום- השיווק באמצעות מכרז פומבי, 9 מגרשים בהליכי פרסום, קיים פוטנציאל נוסף של 26 מגרשים לשיווק, משה טל  4987523-054.

רצ"ב רשימת ישובים ואנשי הקשר בהם קיימת תוכנית מפורטת מאושרת להרחבה, אך טרם החל שיווק המגרשים. ישובים אלה נמצאים בשלבים שונים של אישור עלויות פיתוח ו/או ביצוע פיתוח. השיווק יתחיל בחודשים הקרובים: 

אור הנר- יובל עצמון- 3800600-050.
מפלסים (סיום שלב ב' ושלב ג')- מור רונן 4226914-054.
גבים- איציק חסון 8667733-050.
ניר עם- עודד מגידו 7747784-054.
זמרת (מגזר דתי)- מרכז מידע תנועת אור 629900-08.
סעד (מגזר דתי)- חנן קסלר- 5340540-052.
כיסופים- יוסי ניסן 7917830-054.
אוהד- פליקס ווקרט 2127793-054.

gov