שיווק מגרשים במושבים- חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה

היועמ"ש אישר אורכה של שנה לשיווק מגרשים (עפ"י פסקי משקם) בהרחבות  מושבים, בתנאי 737

​בהמשך לפניית המינהל, חיווה היועץ המשפטי לממשלה דעתו כי עמדת המועצה המבקשת לאשר מתן אורכה נוספת בת שנה לביצוע עסקאות הרחבה במושבים, במסלול של מכירת מגרשים בהרחבה שנועדו לכיסוי חובות על פי פסק משקם, בהתאם לחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (חוק גל) הינה סבירה, זאת בתנאי שכל התמורות שתתקבלנה (מעבר לתשלום עבור הקרקע למינהל והוצאות הפיתוח) יועברו לנושים לפי פסקי המשקם. חוות הדעת ניתנה נוכח ניתנה נוכח העיכובים שחלו בביצוע ההרחבות שבעיקרם אינם באחריות המושבים.

כן סבור היועץ כי מן הראוי לקבוע בהחלטה מפורשות כי לא תינתנה הארכות נוספות מעבר להארכה זו.

מדובר על מתן אורכה להוראות המעבר שהוצאו בעקבות בגץ הקרקעות, הקובעות כי יש להשלים
עסקאות בהרחבות ישובים חקלאיים, על פי החלטה 737 שבוטלה .
 
בחוות דעתו מציין היועץ כי המועד הקובע לביצוע העסקות על פי סעיף א4 להוראות המעבר להחלטת מועצה 737 ( שעניינה עסקאות למכירת מגרשים בהרחבות של ישובים חקלאיים שהתמורה ממכירתם מיועדת לכיסוי חובות על פי פסקי משקם שניתנו עד 31.3.99 בהתאם לחוק גל) הוארך שלוש פעמים. אורכות אלו ניתנו במטרה להקל על ביצוע הסדרי החובות שעוגנו בפסקי משקם ותוך מתן משקל לאינטרנס ההסתמכות של הנושים.
 

מתן האורכה בשנה נוספת טעון אישורה של מועצת מקרקעי ישראל.

gov