יבחנו תביעות כנגד שימושים חורגים בחלקת המגורים

תביעות משפטיות שהגיש  המינהל בגין שימוש חורג בחלקת מגורים בנחלות  חקלאית, יבחנו מחדש, לאור החלטתה החדשה של מועצת מקרקעי ישראל

​היועצת המשפטית למינהל מקרקעי ישראל, עו"ד רחל זכאי, הוציאה לאחרונה  הנחייה, ליועצים המשפטיים במחוזות המינהל,  לבחון מחדש תביעות משפטיות כנגד  פעילות לא חקלאית (פל"ח)  בחלקת המגורים בנחלות  שבמשבצת ישובים חקלאיים, בעקבות כניסתה לתוקף של החלטת מועצה  חדשה העוסקת בנושא(החלטה 1101). 

להלן עיקרי ההנחיה:

תביעות תלויות ועומדות:
תביעות שעניינן השכרת מבנים לפעילות לא חקלאית, בהיקף שלא עולה על  500 מ"ר,   ניתנות להסדרה כאשר השימוש לפל"ח מותר בתכנית תקפה או ניתן לו היתר לשימוש חורג. במקרים אלה יפנה המינהל לנתבעים ויציע להם להסדיר את השימוש עפ"י העקרונות שנקבעו בהחלטה:

כאשר השימושים אפשריים עפ" תוכנית תקפה:  יפנה המינהל  לנתבעים בהצעה להסדיר את השימוש  החורג הן לגבי תקופת העבר והן לגבי העתיד  :   עבור השימוש העתידי ישולמו למינהל דמי חכירה מהוונים  תוך התחשבות בחבות לתשלום היטל השבחה. הנחות אזור לא יחולו על הפל"ח למעט על מבני קיט. 
עבור השימוש בעבר ישלם בעל הנחלה 20% מערך הקרקע בלבד (שמשמעו תשלום עבור 4 שנות שימוש בלבד).

במקרים שהשימושים אפשריים עפ"י היתר לשימוש חורג:
עבור  השימוש העתידי ישולם 5%  מערך הקרקע לכל שנת שימוש.
עבור השימוש בעבר ישולם 20% מערך הקרקע (עבור 4 שנים אחרונות)

נתבעים שלא יגיעו להסדר:
כנגד נתבעים אשר יסרבו להגיע להסדר כאמור תימשכנה התביעות להתנהל, כאשר לגבי תקופת העבר דמי השימוש ימשכו להיות בשיעורים הגבוהים שנקבעו (עפ"י החלטה 755) והמינהל יפעל להפסקת השימוש.

תביעות שאינן ניתנות להסדרה במתכונתן: 
במקרים בהם שטח השימוש החורג עולה על 500 מ"ר  יידרש החוכר לצמצם את שטח השימוש ולהתכנס לשטח המותר כתנאי להסדרת השימוש החורג.
במקרים בהם השימוש אינו מותר  עפ"י תכנית תקפה ולא ניתן היתר לשימוש חורג יאפשר המינהל לחוכר להסדיר תכנונית את השימוש, שיוגבל לשטח של עד 500 מ"ר בלבד, תוך עמידה בלוחות זמנים קצרים, מתן ערבויות והסכמה למתן פסקי דין להפסקת השימוש אם לא ינתן אישור מוסדות התכנון.

תביעות חדשות:
היועצת הנחתה  לפנות לנתבעים הפוטנציאליים קודם להגשת התביעה ולהציע הסדר על פי ההחלטה.  בהעדר תגובה או הסדרה תוגש תביעה להפסקת השימוש ולגביית דמי שימוש, בהתאם להחלטות המועצה כפי שהיו בתקופת השימוש.

gov