סקר רמת שירות

הסקר נערך באמצעות חברת "חנוך ורפי סמית" בשני שלבים:

א. סקר לקוח מדומה במסגרתו בוצעו 603 פניות טלפוניות למחלקות מקבלות קהל במחוזות

ב. סקר פנים אל פנים בקרב 1033 פונים שהגיעו לקבלת שירות.

ממצאי הסקר מצביעים על כך שאיכות השירות הכללית, לפי תפיסת האזרחים, הנה חיובית. אחוז המרואיינים שהערכתם לשירות הייתה חיובית היה:

הערכת איכות כוללת- 76 אחוז
יעילות ומהירות הטיפול- 68 אחוז
אדיבות הפקידים 84 אחוז
אמינות הנתונים והחישובים- 81 אחוז
הסברים ומידע- 78 אחוז
תנאים סביבתיים- 81 אחוז
אדיבות המרכזיה-63 אחוז
משך זמן המתנה בתור -69 אחוז ממתינים לא יותר מרבע שעה.

כל המרואיינים שצרפו הערות משלהם והתייחסו לשינוי שחל ברמת השירות ( 8 אחוז מקרב כל המדגם ו- 20 אחוז מכלל אלה שצרפו הערות), ציינו שהשירות השתפר.
הממצאים נלמדים בימים אלה לקראת הפקת לקחים ושיפור נוסף של השירות.

gov