אושרה להפקדה תכנית ל 23,000 יח"ד בשרון

אושרה להפקדה תכנית ל 23,000 יח"ד בשרון
 

תכנית מינהל מקרקעי ישראל למתחם תע"ש השרון אושרה להפקדה  בועדה המשותפת הכוללת את הועדה המחוזית ת"א ומרכז.

​התוכנית מציעה עד כ-23,000 יח"ד ושטחי תעסוקה ומוסדות ציבור בהיקף של עד כ- 1,650,000 מ"ר. צפי האוכלוסייה במתחם הוא כ-80,000 נפש וכ-40,000 מועסקים.
התכנית מקיפה שטח כולל של 7,460 דונם, מתוכם 4,665 דונם בתחום מתחם התע"ש, הכולל בתוכו את כל מתקני התע"ש המיועדים להעתקה כנובע מהחלטת הממשלה, עקב היותם מטרד סביבתי וסיכון בטחוני לאזורי המגורים הגובלים.
התכנית משתרעת על שטח שיפוט של מספר רשויות: הערים הרצליה, רמת השרון, הוד השרון, ומועצה אזורית דרום השרון כמו כן נכלל בתחום התכנון שטח גלילי ללא שיפוט.
מרכז עירוני משותף חדש מוצע בתכנית לשלוש רשויות: הרצליה, רמת השרון והוד השרון . המרכז יהיה מבונה בטבעת של מבני מגורים ומסחר, המקיפה פארק ומבני ציבור , המרכז החדש יהיה מוקף בשכונות מגורים המתחברות למרקמים העירוניים הקיימים.
התוכנית משמרת תוואי קרקע טבעיים ומעשה ידי אדם, ולה ערכים נופים של מקבצי צמחיה ושדרות הקיימים בשטח והיא יוצרת רצף שטחים ציבוריים לטובת הציבור. בתוכנית שרותים מטרופולינים כגון בית עלמין ואופציה לכפר אולימפי.
התכנית כוללת פתרונות תחבורתיים ביניהם מערכות הסעת המונים. בנוסף למחלפים המתוכננים לחבר את התנועה לכביש 4 , לשכונות העתידיות תהיה נגישות לרכבת ולרכבת הקלה.
התכנית שמטרתה שיקום סביבה מזוהמת שמה לה למטרה את נושאי איכות הסביבה תוך הפניית משאבים לטיהור הקרקע והמים.
בשלב הראשון של התכנית יבנו 2,000 יח"ד בתחום המוניציפלי של הרצליה בשטח של 970 דונם, כאשר בהמשך מתוכננות 2,000 יח"ד נוספות. תכנית זו נמצאת מחוץ לתחום הגדר של תע"ש בשטח פנוי וזמין אשר אינו מצריך פעולות לטיהור הקרקע. כיום עומדת תכנית מפורטת זו בפני דיון בועדה המשותפת.
בהכנה בשלבים מתקדמים, תוכנית מפורטת נוספת, בתחום המוניצפלי של רמת השרון, התוכנית משתרעת על פני 1,260 דונם וכוללת כ-10,000 יח"ד, 30,000 מ"ר שטחי תעסוקה ו-30,000 מ"ר שטחי משרדים בהם גם מתוכנן מתחם למשרדי העירייה החדשים.
את תכנית מתחם תע"ש הוביל מחוז תל אביב במינהל מקרקעי ישראל בראשות מתכננת המחוז גילי טסלר אשכנזי, באמצעות חברת מתכננת – חברת ח.פ.ת ובתכנון אדריכל אלי פירשט ממשרד מזור-פירשט אדריכלים. 

ראשיתה של התכנית בשנת 1992 כשבשנים האחרונות לוותה התכנית בשיתוף עבודה הדוק עם לישכת התכנון במשרד הפנים והרשויות למיניהן. התכנית תיכנס לתקופת הפקדה לאחר מילוי התנאים.

gov