1,600 יח"ד שווקו בחודש ספטמבר

מינהל מקרקעי ישראל שיווק בחודש ספטמבר 1,600 יח"ד במכרזים פומביים

מראשית השנה שווקו במכרזים פומביים כ - 11,250 יח"ד. מחוזות דרום צפון ומרכז שווקו כל אחד כ 20% מסך השיווקים, מחוז חיפה 16% ומחוז ת"א שיווק כ 9% מכלל השיווקים שבוצעו בתשעת החודשים הראשונים של השנה.
מתוך סך השיווק מתחילת השנה שווקו כ 8,000 יח"ד על ידי המינהל וכ  - 3,200 יח"ד שווקו במשותף עם משרד הבינוי והשיכון.
יתרות המכרזים שלא העלו מועמדים בחודשים ינואר עד ספטמבר מסתכמים בכ - 2,900 יח"ד מתוכם כ - 1,680 מכרזים ששווקו על ידי המינהל וכ - 1,200 מכרזים ששווקו במשותף עם משרד הבינוי והשיכון.
מרבית היתרות שלא שווקו הינן במחוז צפון בו כ  - 1,100 יח"ד שלא שווקו בהצלחה.
המינהל אישר בתשעת החודשים הראשונים של השנה עסקות בהיקף 12,639 יח"ד. נתון זה מתייחס גם להקצאות שנעשו שלא באמצעות מכרזים פומביים. אחוז העסקות הגבוה ביותר הוא במחוז מרכז בו בוצעו 28% מכלל העסקות, אחריו מחוז ירושלים בו בוצעו 20% מהעסקות מחוז צפון ,14% מחוז דרום בו כ 15% מהעסקות , מחוז יו"ש ,12% ומחוז ת"א 4% מכלל העסקות.
 הנתונים המלאים מתפרסמים במדור מידע על מקרקעין בפרק דוחות שיווק.​

gov