מינהל מקרקעי ישראל הגיש תביעות משפטיות לסילוק יד כנגד חברות הסלולר

מינהל מקרקעי ישראל הגיש תביעות משפטיות לסילוק יד כנגד חברות הסלולר אשר הקימו החל משנות ה 90 מאות אנטנות לא חוקיות על קרקעות המינהל ברחבי הארץ ללא אישור המינהל כבעלים.

האנטנות הוצבו על קרקעות בהן מחזיקה חברת בזק. חברות הסלולר פנו למינהל במטרה להסדיר את הנושא מחוץ לכותלי בית המשפט. המינהל הכין, בהסכמת החברות, מסמך המהווה תיקון להסכם הגג עימן אשר יסדיר את הצבת אנטנות אלה ואולם חברות הסלולר מערימות קשיים בכל הקשור בתשלום רטרואקטיבי הכרוך בהצבת האנטנות .
gov