ישיבת מועצת מקרקעי ישראל

להלן סדר היום לישיבת המועצה אשר תתקיים ביום א' 27.1.08 בשעה 16:00 במשרד השיכון

​1. תקציב 2008  - הודעה למועצה
2. הרחבות למגורים על פי החלטה 737 ביישובי קו עימות בגבול לבנון
3. הסכם מע"צ - מדינה
4. הסכם פינוי בח"א 27
5. הקצאת העברת זכויות ושינוי יעוד או ניצול בנכסים שהוחכרו למטרות ציבוריות ללא מכרז
6. עקרונות מכרז ייזום צפון תל השומר
7. מתן תמורה קרקעית במסגרת הסכם פשרה עם לואי מחמד אבו – ג'אמע
8. הנחות בהקצאת קרקע ביישובי קו התפר - מתן פיצויים עבור פינוי קרקע ומחוברים לבני מיעוטים במחוזות חיפה והצפון
9. מבצע גביית חובות דמי חכירה שנתיים
10. הארכת תקופת התכנון במכרזי קרקע בלתי מתוכננת
11. העברת זכויות בבניה נמוכה מאוכלוסייה בעלת מאפיינים מיוחדים
12. תוספת בניה, שינוי ניצול, שינוי יעוד, פיצול – תשלום דמי היתר 
13. הקניית זכויות במקרקעין לזרים וזכאים לעלות לישראל על פי חוק השבות, התש"י 1950
14. בניה למגורים בחלקות א' בנחלות במושבי עובדים בכפרים שיתופיים
15. מבני מגורים ארעיים להלנת פועלים זרים בחלקה א' בנחלה ובשטח המחנה

gov