סדר יום מעודכן לישיבת המועצה

להלן סדר יום מעודכן  לישיבת המועצה אשר תתקיים ביום ב' 21/5/07 .

1​. מכרזים לבניית דירות להשכרה.
2. העברת זכויות  מאוכלוסייה בעלת מאפיינים מיוחדים
3. הארכת תקופת התכנון במכרזי קרקע בלתי מתוכננת.
4.ישום החלטה 1070
5.בנייה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי קיבוץ או אגודה חקלאית – תיקון החלטה.
6.הקניית זכויות במקרקעין לזרים ולזכאים לעלות לישראל על פי חוק השבות, התש"י 1950
7.שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות – "ישן מול חדש"
8.הקצאה לבני מקום מפוני חבל עזה וצפון השומרון, הליכי המלצה על קבלת מועמדים לרכישתזכויות חכירה במקרקעין באתרים המיועדים למפוני חבל עזה וצפון השומרון לפי תמ"א 39.
9.חוות בודדים-  עדכון
10.בדואים בנגב -  עדכון.

gov