סדר היום לישיבת המועצה הקרובה

להלן סדר היום לישיבת המועצה הקרובה הקבועה ל-  27/10/15:

1. הצעה 582 - הקצאת קרקע – עידוד החינוך והתרבות בירושלים.
2. הצעה 583 - תיקון החלטת מועצה מספר 1262 – הקצאת קרקע למטרת מעונות סטודנטים.
3. הצעה 584 - תיקון החלטת מועצה מספר 1438 – דיור בהישג יד (מחיר למשתכן).
4. הצעה 585 - תיקון החלטת מועצה מספר 1274 – מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע.
5. הצעה 586 - תיקון החלטת מועצה מספר 1413 – שדרוג תשתיות בשכונות הותיקות "ישן מול חדש".
6. הצעה 588 - תיקון החלטת מועצה מספר 1317 – איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים.
7. הצעה 589 - תיקון החלטת מועצה מספר 1431 – הפרטת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ.

ניתן לראות את ההצעות באתר הרשות.
gov