תכנית ל - 860 יח"ד בשדרות אושרה להפקדה

תכנית שהוביל מינהל מקרקעי ישראל על שטח חקלאי להקמת שכונה בת 860 יח"ד בשדרות אושרה להפקדה על ידי הועדה המחוזית מחוז דרום.

​מדובר על שינוי יעוד של שטח חקלאי בן 317 דונם למטרת מגורים.
בשכונה החדשה מתוכננות להיבנות כאמור 860 יחידות דיור בשטח של כ-300 דונם. השכונה תכלול בתים צמודי קרקע שיבנו סביב רחובות משולבים כחיבור למרקם העירוני הקיים וכן בנייה רוויה לאורך הדרכים, ומבנים ספורים בני 5 ו-9 קומות שימוקמו סביב הפארק המרכזי.
הבתים יבנו סביב פארק מרכזי המקשר את שמורת רכס הכורכר ממערב למתחם ללב השכונה, ומשם סביב בית העלמין, למרכז העיר ממזרח. צירי הולכי רגל מקשרים לפארק המרכזי בכוון צפון-דרום.
בשכונה ניתן מענה לצורכי הציבור השכונתיים: מתוכננים להיבנות בה גני ילדים ומבני דת במגרשים ששטחם הכולל כ-23 דונם. בתי הספר ממוקמים במסגרת העירונית הסמוכה במתחם ד' מצפון לשכונה. סך השטחים לצורכי ציבור כ - 58% משטח התכנית, כולל בית העלמין. כן הוקצו כשני דונמים משטח התכנית הוקצו למסחר.
התכנית מבוססת על תכנית אב לשדרות שערך משרד השיכון, ותכנית שלד שהוכנה עבור המינהל.
מערך הכבישים העירוניים נגזר מתכנית השלד, וכך גם אופי הבינוי וצפיפותו.
התכנית היא כאמור ביוזמת מינהל מקרקעי ישראל והוכנה ע"י חב' ניהול ותכנון ב.מ.ל (1999) בע"מ. המתכנן הוא אדר' אורי ברעלי ממשרד ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים ובנוי ערים (1989) בע"מ.

gov