המינהל יזם ומממן סקר אתרים ובדיקת היתכנות להעתקת שדה תעופה הרצליה

​שדה התעופה בהרצליה, מסווג בתמ"א 15 לשדות תעופה, כשדה מדרגה 4. השדה משמש מרכז לתעופה קלה, ונועד לענות בעיקר על הביקושים לטיסות מסחריות, טיסות שכר וטיסות פרטיות וחקלאיות. מופעלים בו מטוסים קלים,מטוסי ריסוס וכן בית-הספר לטייס ומכוני הבדק של המטוסים הקלים. מאידך , מטיל שדה התעופה הרצליה מגבלות פיתוח ומגבלות סביבתיות על המרחב שמסביבו.
מטרת העבודה היא להגיע למספר חלופות מצומצם למיקום אתר חדש, המלצה על אתר חליפי או המלצה על הפרדת הפעילויות השונות והעתקתם לשדות תעופה קיימים.
הסקר, שהינו כוללני ורב תחומי , מבוצע בתחום מרחב הבדיקה על בסיס קביעת תבחינים, חלופות והערכתן ובחירת חלופה נבחרת לש"ת
הרצליה. העבודה כוללת בין היתר תאור פעילויות יבשה ואויר, בחינה תכנונית וסביבתית, נושאי בטיחות, תחזיות תנועה אווירית, סוגי
טיסות, הגדרת תפקידי השדה במערך הכולל של שדות התעופה והמרחב האווירי, קביעת פרמטרים על בסיס תקנים, גודל האתר,קביעת פרוגרמה ויעודי שטחים, הערכת עלויות, תרחישים ואפשרויות, ועוד. הסקר נערך על ידי חברה מתכננת "תהל" לייטרסדור עמית יושע.
החברה התבקשה לעשות סקר במרחב מוגדר ולנסות לאתר אתר חליפי לשדה התעופה. לשם כך נשכרו 2 יועצים מקצועיים, נקבע מרחב
החיפוש בתוכו נבדקו כ-16 חלופות שונות, בבדיקות התכנוניות והתעופתיות נפלו הצטמצם מספר החלופות ל-8 אתרים. המטרה להגיע ל-3 חלופות שמתוכן תבחר בסופו של דבר החלופה הממומלצת ביותר בתוך כ-3-4 חדשים.
המרחב בו נבדקו החלופות נמצאו במרחק סביר ממטרופולין תל אביב מרחב שטח שיפוט של כ-8-10 רשויות שונות.
הבעיה המרכזית בביצוע העבודה היא הצפיפות גדולה במרחב האוירי של מדינת ישראל. שהצרכן העיקרי של מרחב זה הינו חיל האויר וצרכני המשנה הם התעופה האזרחית- הבינלאומית והפנים ארצית.
באופן "פרדוקסלי" במקום בו יש צפיפות של ישובים במרכז הארץ תל אביב צפונה יש חופש תמרון גדול במרחב האוירי אך קשה יותר למצוא אתר מתאים בהיבט הקרקעי והתכנוני. מאידך, בצפון או בדרום הארץ לכאורה קיימים מרחבים קרקעיים נרחבים אולם בשל
אינטסיביות פעילות חיל האויר המרחב האוירי מצומצם מאד.

gov