קבלנים סרבני רישום לא יוכלו לגשת למכרזים

קבלנים סרבני רישום דיירים בטאבו לא יוכלו לגשת למכרזי המינהל. כך החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה האחרונה

מועצת מקרקעי ישראל בראשותו של שר הבינוי והשיכון, מר זאב בוים, אישרה ביום חמישי האחרון את הצעתו של מינהל מקרקעי ישראל לנקוט אמצעים כנגד קבלנים וחברות הנמנעים או מתעכבים מלרשום בטאבו זכויות דיירים.

 
מטרת ההחלטה שהוביל המינהל היא  להגן על רוכשי דירות ולדאוג שזכויותיהם ירשמו בטאבו על ידי הקבלנים על מנת שזכויותיהם בדירות שרכשו תהיינה מעוגנות חוקית.

 
במסגרת מאמציו הרבים לסיים את רישום זכויות המשתכנים על שמם במסגרת מבצע הרישום, פעל המינהל רבות  לעידוד קבלנים לרשום בטאבו את זכויות המשתכנים אך  הוא נוכח כי  קיימים מספר קבלנים וחברות המעכבים את הרישום, על-אף תזכורות והתראות שקיבלו. 
חברות "סרבניות רישום" הן חברות קבלניות שלא השלימו רישום בלשכת רישום המקרקעין של בית משותף ו/או זכויות משתכנים, בשני תיקים של המינהל או  יותר, או בתיק אחד המתייחס ל-100 יחידות דיור ומעלה, זאת  על אף התחייבותן כלפי המינהל ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או המשתכנים  לעשות כן ואשר המינהל הגיש נגדן תביעות משפטיות במקרים הנדונים, לאחר שלא נענו לתזכורת והתראה שנשלחו להן קודם לכן.  בעבר פרסם המינהל בעיתונות ובאתר האינטרנט שלו  רשימה של חברות "סרבניות רישום" על מנת לאפשר לרוכשי דירות לעמוד על זכויותיהם ולהרתיע את החברות מאי ביצוע חובתם.

בישיבת המועצה  הוחלט כאמור כי חברות "סרבניות רישום" תהיינה מנועות מהשתתפות במכרזי המינהל להקצאת קרקע, אלא אם קיימו אחד משני התנאים שלהלן
 
 א. השלימו את רישום הבתים המשותפים וזכויות המשתכנים בלשכת רישום המקרקעין בדירות על מקרקעי ישראל שנבנו ואוכלסו על ידן.
 
ב. הפקידו ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה בסך 100,000 ₪, לתקופה של 7 חודשים, להבטחת השלמת הרישום בתוך תקופת הערבות של כל הבניינים שבהם חל עיכוב ברישום הבית המשותף ו/או זכויות הדיירים ואשר המינהל הגיש לגביהם תביעה משפטית.

רשימת חברות שהוגדרה כ"סרבניות רישום"  מונה 14 חברות וכוללת את : י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ; אנג'ל ג'נרל דיבלופרס; לנדקו;חפציבה בניה פיתוח והשקעות בע"מ; א.לוי השקעות ובנין בע"מ; א.ש. רהט הנדסה בע"מ; כ.כוכב הנגב; מ.ש. זגורי; אחים אוקנין; אינג' אליהו פבר חב' לבניין; מוסאל חב' לבנין וקבלנות; דנקנר השקעות בע"מ; פרץ בוני הנגב אחים פרץ בע"מ;מפעלי לוקי לבניה בע"מ.

 
במינהל מקווים כי הנוהל החדש יביא לזירוז הרישום בטאבו של הבניינים כבתים משותפים ורישום זכויות הדיירים בדירות.

השר בוים: "קבלנים שאינם רושמים את דירות הרוכשים כחוק, פוגעים בלקוחות כספית וחוזית. דירה לא רשומה עשויה להיות שווה פחות וקבלנים שלא מקיימים את החוזה שלהם, לא ראויים להמשיך להתמודד במכרזי המינהל. באיזון שבין חופש העיסוק לפגיעה בקבל הצרכנים, הכף נוטה לכיוון הצרכנים"

gov