אושרה תקינות מכרז כריית חול בסמר

הליכי מכרז הכרייה בחולות סמר ימשכו כרגיל, זאת   לאחר שמהנדס המועצה האזורית חבל אילות אישר כי מרבית החול  באתר הקודם נוצל וכי המינהל עמד בתנאי התכנית

הליכי מכרז כריית החול בסמר  ימשכו  והמכרז יסגר ב 16 בנובמבר.  זאת קבע מנהל המינהל, מר ירון ביבי, לאחר קבלת מכתבו של מהנדס מועצת אילת אילות  למינהל מקרקעי ישראל  מיום  2 לנובמבר,  אשר חיזק את עמדת מינהל מקרקעי ישראל,  לפיה המכרז לכריית חול בחולות סמר יצא בהתאם לתכנית שאושרה. מהנדס המועצה אמר כי  ניתן יהיה להוציא היתר בנייה כחוק לאחר הכרזה על הזוכה במכרז. 
 
לפני מספר שבועות החליט מנהל המינהל, מר ירון ביבי, לדחות את תאריך סגירת המכרז, לאור פניית גופים ירוקים,  אשר סברו כי קיימות יתרות חול באתר הכרייה הקודם וכי יש לנצלן עד תום טרם הוצאת המכרז.
מכתבו של מהנדס המועצה אדריכל יוני פרג'ון תומך בחוות הדעת הגיאולוגית לפיה 80 אחוז מהחול בשטחים א' וב' בהם כרו בעבר נוצלו ולפיכך יש  צורך בהוצאת מכרז חדש.
 
כזכור, הוצא המכרז על פי תב"ע מאושרת שמספרה  159/02/12/ א  מספטמבר 2007.   לתכנית זו לא היתה כל התנגדות מצד הירוקים.
 
המינהל הוציא את המכרז מתוך התחשבות בצורכי הפיתוח בעיר אילת ובמגמה לאפשר כריית חול באתרים מורשים, כדי שלא יכרה חול באתרים לא מורשים.​​

gov