שלושה פסקי דין נגד קבלנים בגין אי רישום בטאבו

לאחרונה זכה המינהל ב-3 פסקי דין נגד חברות בנייה שהתרשלו ברישום צווי בתים משותפים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), דבר שמנע רישום זכויות המשתכנים בטאבו.

זהו הישג נוסף למינהל במאבק שהוא מנהל מזה שנה וחצי נגד חברות בנייה בגין אי רישום זכויות משתכנים בטאבו. מדיניות זו של המינהל לתבוע לדין חברות בנייה, נובעת מהמסקנה אליה הגיעו במינהל לפיה הטיפול האיטי של הקבלנים ברישום צווי בתים משותפים וברישום זכויות המשתכנים מהווה את אחת הסיבות לעיכובים ברישום זכויות משתכני המינהל בטאבו.

עפ"י נתונים שנמסרו ע"י ועדה בין-משרדית להאצת הרישום ישנן כיום כ-550,000 יח"ד על אדמות המינהל, שאינן רשומות בטאבו. כ-160,000 יח"ד מתוכן מצויות לאחר שלב רישום הפרצלציה (שהוא השלב המורכב והממושך בהליך הרישום).

מתוך השלושה ניתנו שני פסקי דין בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע נגד חברת אליון בנייה ופיתוח בע"מ אש ר בנתה 12 דירות קוטג' בקרית גת ולא טרחה לרשום את צווי הבית המשותף, ופסק-דין נוסף ניתן באותו בית משפט נגד. פסק דין נוסף ניתן נגד חברת פלבן לגבי בנין באילת בן 10 יחידות דיור, ואשר על פיו החברה חויבה לרשום את צו הבית המשותף ואת זכויות החוכרים תוך זמן קצוב. בכל פסקי הדין חויבו הנתבעות בתשלום הוצאות משפט למינהל. פסקי הדין אלו מצטרפים לפסקי הדין שנתקבלו לא מכבר נגד חברות רמט בע"מ, ומבנה רב דירות 1990 בע"מ. בכך מגיע מספר פסקי הדין שבהם זכה המינהל נגד חברות בניה ל-,10 בהיקף כולל של 207 יחידות דיור.

בנוסף לכך תלויות ועומדות בפני בתי המשפט תביעות נוספות:

נגד זלינגר- חברה לקבלנות בע"מ: בגין 88 יחידות דיור בראשון לציון.
נגד אחים שרבט - חברה לבניה בע"מ: בגין 84 יחידות דיור בנשר.
נגד חב' מבני גרניט י.פ. בע"מ: בגין 108 יחידות דיור בקרית ים (שבע תביעות).
נגד נתנאל דרמן חברה לבנין ועבודות אזרחיות בע"מ: בגין 56 יחידות דיור בקרית גת.
נגד ב.נ.א. מפעלי בנייה בע"מ: בגין 6 יחידות דיור בירושלים.
נגד דיור לעולה בע"מ: בגין 188 יחידות דיור באשדוד.

יוזכר כי מספר חברות בנייה שקיבלו מכתבי התראה מפרקליטות מחוז ת"א מיהרו והגישו למינהל את המסמכים הנדרשים לרישומי הצווים.

בימים אלה שולח המינהל התראות לפני משפט לקבלנים נוספים המזניחים את חובת הרישום כלפי דייריהם. עם זאת מתברר למרבית הפלא, כי לא אחת, הגורם המעכב את הרישום בטאבו הינו החוכר עצמו! הן חברות בנייה והן המינהל נתקלים בתופעה שחוכר אשר קיבל הודעה לחתום על מסמכי הרישום בטאבו או להמציא אישורים שונים לצורך הרישום, מתעלם מההודעה. במקרים כאלה מודיע המינהל בדרך כלל כי לא ייתן שירותים לחוכר, אלא אם ישתף פעולה ויביא לרישום זכויותיו. לאחרונה היו מספר מקרים בהם חוכרים שנזקקו למשכנתא דחופה לא יכלו לקבלה, אלא לאחר שדאגו לרשום תחילה את זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין.

למותר לציין כי משתכנים שזכויותיהם אינן רשומות בטאבו מהווים נטל על המינהל בגלל הטיפול הרב הנדרש בהם. לפיכך מעונין המינהל (וזה גם אינטרס של המשתכן) שהזכויות יירשמו בטאבו. המינהל עושה מאמצים גדולים לדרבון קבלנים לרשום צווי בתים משותפים (שהוא שלב הכרחי לפני רישום זכויות בבתים בני 2 יח"ד ומעלה). בין השאר נעזר המינהל לצורך כך בשתי חברות רישום "מרמנת" ו"טלדור" הפונות לקבלנים בשם המינהל ומזמנות אותם למפגשים על-מנת להעמידם על החשיבות שהמינהל מייחס לנושא. ברוב המקרים נושאים המאמצים פרי, אם כי הקצב איטי. במקרים בהם מתחמק קבלן ממילוי חובתו כלפי המינהל (וכלפי הדייר!) נאלץ המינהל כאמור לפנות לעזרת בתי המשפט.​

gov