פעילות נגד קבלנים שהתרשלו ברישום זכויות

המינהל פועל נגד קבלנים שהתרשלו בחובת רישום זכויות דיירים בטאבו
הסנקציות: התליית רשיון קבלן ופסיקת פיצויים כספים לדיירים
 

רשמת  הקבלנים התלתה  לשנתיים את רישומה של חב' בנייני ישקו לבנין ומקרקעין  עקב אי רישום   צו בתים משותפים ל 46 יחידות דיור במשך 8 שנים בפרויקט  בראשון לציון . פועל יוצא מהחלטה זו הוא שנאסר על החברה לבצע עבודות הנדסה בנאיות במשך שנתיים ועליה להחזיר לרשם הקבלנים את רשיון הקבלן שברשותה.
 
בשנים האחרונות פועל המינהל לשמירה על זכויות רוכשי דירות ועיגון זכויותיהם הקנייניות באמצעות רישום צוי בתים משותפים ורישום זכויותיהם בטאבו.  מאות אלפי דירות בישראל אינם מודעים לכך שבעלותם על הנכס היקר ביותר שברשותם אינה מעוגנת כחוק.  אי רישום הדירה בטאבו יכול במקרים קיצוניים לאפשר למכור לעקל או להעביר את הדירה למישהו אחר ללא ידיעת בעליה. שלב רישום בתים משותפים הינו שלב בסיסי לרישום הזכויות החוזיות בטאבו. 

קבלנים שמתרשלים בביצוע חובתם מקבלים מכתבי התראה מהמינהל ואם אינם פועלים לביצוע הרישום כמתבקש פועל המנהל בשני מישורים:הגשת תלונה לרשמת הקבלנים או הגשת תביעה משפטית.

במהלך השנה וחצי האחרונות הפנה המינהל לרשמת הקבלנים 17 תיקי קבלנים שהתרשלו בתפקידם ברישום צווי בתים משותפים.  לפני מספר חודשים הותלה רשיונה של חברת ישראל אהרוני על ידי הרשמת.

טרם קבלת ההחלטה על התליית הרשיון מנהלת הרשמת מגעים עם החברות  במטרה להביאם לביצוע חובת הרישום.  רק במקרים בהם  לא מתבצע הרישום כנדרש פועלת הרשמת להתליית הרשיון.

התערבותה של הרשמת בהליך הרישום הביא בכמה מקרים לתוצאות חיוביות: 3 חברות מאלו שהועברו לטיפולה פעלו לרישום הבתים המשותפים על פי מחויבותם: אפריקה ישראל/דניה סיבוס, ליפשיר ופלסים.

במקרים אחרים מועבר הטיפול למסלול אחר.  מתוך התיקים שהועברו לטיפול הרשמת הועבר תיקה של חב' עמרם אזולאי לפרקליטות, תיקה של חב' דנקנר נסגר עקב העברת הרישום על ידי הדיירים לחב' מרמנת (העוסקת ברישום זכויות) ותיקה של  חברת ס.א.ד.ר. הועבר  לטיפול משפטי.

מתוך 200  תביעות משפטיות שהגיש המינהל נגד חברות קבלניות שלא עמדו בחובת הרישום  ניתנו פסקי דין רבים לזכות המינהל,  ובמקרים אחרים הושגו הסכמי פשרה עם הקבלנים שקיבלו תוקף של פסקי דין.
 
לאחרונה ניתן בבית משפט השלום בחיפה פסק דין כנגד הקבלן דרוקמן  בגין נזקי בניה, העוסק בין היתר גם בפיצוי בגין עיכוב ברישום הזכויות בטאבו.

השופטת למלשטריך – לטר כתבה בפסק הדין כי באי ביצוע הרישום יש משום הפרה מפורשת של התחייבות חוזית ועל כן זכאים התובעים לפיצוי בשל נזק שאינו ממוני, המגלם את החשש לזכויותיהם מיום הרישום המיועד ועד היום.   גובה הפיצוי נקבע  ביחס למשך האיחור ברישום:
בגין עיכוב רישום  במשך 5 שנים נפסק פיצוי בגובה  25,000 ₪ 
ובגין עיכוב רישום  במשך  3 שנים נפסק פיצוי בסך 15,000 ₪.
כמו כן נפסקו פיצויים בהיקף של 10,000 ₪  לכל משפחה בגין נזקים נלווים ובגין עוגמת נפש.

מינהל מקרקעי ישראל ממשיך לנהל מעקב ולדרבן את חברות הבנייה לבצע חובתן לרישום הזכויות בדירות שנבנו על אדמות שבניהולו על מנת להבטיח את שמירת זכויותיהם הקנייניות של בעלי הזכויות בדירות שעל קרקע המדינה.

gov