הועדה לרפורמה במינהל מקרקעי ישראל

הועדה לביצוע רפורמה במינהל התכנסה לישיבתה הראשונה
השר אולמרט הנחה את הועדה להגיש מסקנותיה בתוך שישה שבועות

ועדת גדיש אשר מונתה לאחרונה על ידי השר אהוד אולמרט להמליץ על ביצוע רפורמה במינהל מקרקעי ישראל התכנסה הבוקר לישיבתה הראשונה.

הועדה מונתה במגמה להגדיר את מטרות הפעולה העיקריות של המינהל מבנהו ודרכי פעולתו לרבות בחינת דרכים לצמצום והקטנת החיכוך שבין האזרח למינהל והגברת מערך השיווק וזמינות הקרקע לצורכי פיתוח במדינת ישראל.

את הישיבה פתח מ"מ ראש הממשלה ושר התמ"ת מר אהוד אולמרט אשר סקר את הצורך בעריכת רפורמה מקיפה למינהל. השר הנחה את הוועדה לסיים את עבודתה בתוך 6 שבועות ולהציג בפניו הצעות שניתן ליישמן על מנת להביא לייעול פעולתו של המינהל.


בראש הועדה יעמוד מר יעקב גדיש וחברים בה מר יעקב אפרתי מנהל המינהל, עו"ד תמי בן דוד, מר שמאי אסיף ראש מינהל התכנון במשרד הפנים, מר יוסי גורדון סגן הממונה על התקציבים באוצר, עו"ד עליזה קן ממשרד המשפטים, מר שלמה בן אליהו מנכ"ל החטיבה להתיישבות, מר עובד יחזקאל , משרד התמ"ת, גב' רחל זכאי נוימן היועצת המשפטית של המינהל, גבי גולן, משרד רוה"מ.


יו"ר הועדה, מר יעקב גדיש, ישלח בימים הקרובים מכתבים לגופים גדולים במשק כגון: התאחדות הקבלנים, התאחדות התעשיינים, לשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון, איגוד המהנדסים והאדריכלים איגוד שמאי המקרקעין, איגוד יזמי הנדל"ן ומרכז השלטון המקומי ויבקש מהם להגיש את לו את עמדתם בנושא עריכת רפורמה במינהל.

כמו כן מתכוון יו"ר הועדה לפנות למשרדים ממשלתיים הנוגעים בדבר בבקשה לשלוח אליו את התייחסותם לביצוע הרפורמה.

בשבועות הקרובים תתכנס הועדה מספר פעמים כדי לקיים דיונים מקיפים ולקדם את הכנת הדוח שיוגש לשר ויציג את הדרכים והפתרונות היעילים לביצוע הרפורמה.
gov