הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב

הדיון בנושא הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואים בנגב יתקיים בעוד כשבועיים, ולא בישיבת המועצה הקרובה.

​ההחלטה התקבלה, לאחר שעובדי מינהלת הבדואים בנגב, הכפופה כיום למינהל מקרקעי ישראל,  ביקשו להבין את ההשלכות הארגוניות על מעמדם.

מאחר והעובדים ביקשו פסק זמן ללימוד הנושא, הוחלט שבשבועיים הקרובים יתקיים עם הנציגות המוסמכת מטעמם  דיון בו יוצגו להם ההשלכות הארגוניות, מתוך מגמה לשמור על מעמדם. 

​​

gov