תכנית ל 280 יח"ד ברמת ישי

הופקדה תכנית של מינהל מקרקעי ישראל לבניית 280 יח"ד בדרום רמת ישי על 142 דונם, בשטח של פרדס המעובד על ידי חקלאים, אשר חכירתם אמורה להסתיים בקרוב, באגודה שיתופית של פרדס בחסכון. זוהי רזרבת הקרקע האחרונה של רמת ישי למגורים.

​התכנית כללה טבלת איזון אשר הכנתה לוותה במו"מ ממושך מול בעלי הזכויות הפרטיים בקרקע, שביקשו נתח גדול יותר בתכנית. בהסכמת הוועדה המקומית רמת ישי הופחתה כמות ההפקעות.
התכנית תלויה ועומדת בועדת משנה להתנגדויות של הועדה המחוזית, בעיקר בשל טענות החקלאים לפגיעה ביכולת העיבוד החקלאי, במימשק שבין השכונה לשטח החקלאי בכל הנוגע לריסוסים, למעבר כלי רכב חקלאיים, לאפשרות של יזום תכניות ולגידול בעלי חיים.
כתנאי להפשרת הקרקע ביקשה בשעתו הועדה לשמירת קרקע חקלאית לצמצם את התכנית באמצעות בנייה לגובה. בקשה זו נתקלה בהתנגדות חיל האוויר. הועדה המחוזית לא יכלה לקבל דרישות הולק"ח לציפוף נוסף בשכונה.
עם אישור התכנית, נכנס המינהל לתהליך של עיבוד חדש לתכנית אב עם רמת ישי, שתהווה בסיס לבקשה לשינוי גבולות הישוב מול מועצה אזורית יזרעאלים. רמת ישי מתחרה בטבעון אליה היא קרובה. המחירים בה זולים בה יותר מטבעון. היה בה היצע של מגרשים לבנייה צמודת קרקע דבר שאינו קיים בטבעון.

gov