הוחל בשיווק 3,500 יח"ד ברהט

נחתם הסכם היסטורי בין המינהל לעיריית רהט
נפתרה המחלוקה שעיכבה שיווק המגרשים בפרויקט ההרחבה הגדול במדינה
בפרויקט הרחבת רהט יושקע  סכום כולל של כחצי מיליארד ש"ח

אתמול אחר הצהרים  נחתם הסכם היסטורי בין מינהל מקרקעי ישראל , באמצעות מינהלת הבדואים, לבין עיריית רהט, הסולל את הדרך לתחילת שיווק המגרשים שנועדו להרחבת העיר .  בשלב הראשון ישווקו 3,500 יחידות דיור  מתוך10,000  יחידות דיור בסך הכל.  המגרשים בגדלים שונים ומיועדים לדגמי בניה מצמודת קרקע ועד רוויה.

במסגרת ההסכם לקח על עצמו המינהל לבצע על חשבונו את כל התשתיות ברהט בהרחבה, כולל שדרוג מכון הטיהור שעלותו מעל 15 מליון ש"ח.

המינהל החליט כי רוכשי המגרשים לא ישלמו עבור הקרקע ויזכו בשלב הראשון להנחה משמעותית בעלויות הפיתוח. עוד מאפשר המינהל פריסת תשלומים שמטרתה לעודד מעוטי יכולת לרכוש מגרשים בהרחבה. כך למשל, מחיר מגרש בגודל חצי דונם הינו כ-18,000 דולר ומגרש דו משפחתי כ-13,000 דולר בלבד.

יעקב כץ, ראש מינהלת הבדואים במינהל מקרקעי ישראל, אמר כי "ההסכם שנחתם היום יוצר פריצת דרך חיובית שתשפיע בצורה משמעותית על אוכלוסיות הפזורה גם בישובים אחרים. עוד מצביע ההסכם על נכונותם של אנשי הפזורה להתכנס למסגרת יישובית מסודרת הן בישובים הקיימים והן בישובים החדשים המוקמים בימים אלו".

gov