הופקדו תכניות ל 4,500 יח"ד ברהט

מס' ימים לאחר שפורסמה למתן תוקף תוכנית המתאר של דרום רהט  המאפשרת פיתוח מיידי של כבישים, תשתיות על ועבודות עפר  בשלב א' של פיתוח דרום העיר, הושלמה הפקדתן של 4 תוכניות מפורטות שתוכננו במקביל, בשטח כולל של  כ- 3,300 דונם המיועד לבניית 4,500 יח"ד.

בימים הקרובים תופקד תכנית למתחם נוסף, הכולל את השטח שמדרום לנחל גרר (ואדי אל חזאן) המייעד את מבני הציבור העיקריים של העיר ושטחים ציבוריים פתוחים.
התכניות כוללות מגוון של פתרונות אורבניים בהם דגמי מגורים המתאימים לאוכלוסייה הבדואית בצפיפות ממוצעת של כ- 3 יח"ד לדונם נטו בסוגי בנייה שונים . גובה הבניה בצמודי הקרקע עד 3 קומות ובבנייה המשותפת 3-6 קומות. במגרשי המגורים החד משפחתיים המיוחדים הותרו אף יחידות אירוח. התכניות מקצות שטחים למוסדות ציבור ומסחר, תעסוקת נשים ושטחים פתוחים הכוללים גנים שכונתיים, גני משחק לילדים, שבילים ופסי ירק.
יעקב כץ, יו"ר מנהלת הבדואים ויוזם התוכנית, סבור כי הפקדת התוכניות המפורטות, במקביל לאישור תוכנית המתאר תאפשר פתרון מהיר למצוקת המגורים הקשה הקיימת בעיר ופיתוח אזורי מגורים בסטנדרטים גבוהים המקובלים בישובים יהודיים בגודל דומה.
ראש עירית רהט, מר טלאל אלקרינאוי סמך ידו על התכנית באמרו: "אני מברך על כך כי סוף סוף אנו מצליחים להוציא לפועל את פיתוח השכונות החדשות, אשר ייתנו פתרון למצוקת הדיור, מן הקשות במדינה ורמת חיים ואיכות חיים מן הגבוהים במדינה".
שיתוף הפעולה המיוחד בין מנהלת הבדואים עירית רהט, ולשכת התכנון במשרד הפנים, מחוז דרום, בראשותו של מר דוד כהן, הביא למתן עדיפות לקידום התוכניות ברהט ואישורן בלוחות זמנים מזורזים במוסדות התכנון.
gov