פינוי פולשים

מינהל מקרקעי ישראל בשיתוף עם משרד הפנים, המשטרה והסיירת הירוקה פועלים הבוקר מתוקף צו מינהלי של משרד הפנים לפינוי פלישה  והריסת מבנים לא חוקיים שהוקמו על ידי פולשים לאדמות המדינה באזור צומת להבים בנגב.

שטח החלקה אליה פלשו הבדואים בפעם הרביעית ברציפות הוא כ-3000 דונם, זאת לאחר שגירשו משם בדואים אשר שכרו את השטח כדין וזרעו אותו למחייתם.

הפולשים שקיבלו הרשאה חריגה ממינהל מקרקעי ישראל לקיים אוהל מחאה במקום לרגל יום האדמה, תוך הבטחה לפנותו לאחר הארוע, לא קיימו הבטחתם ואף הקימו 40 אוהלים נוספים במקום.
המינהל פינה את האוהלים ב-7 במאי  2002 . ביום למחרת הוקמו במקום 20 אוהלים חדשים ומבנים ארעיים אותם מפנים היום כאמור
פקחים ושוטרים מטעם מינהל מקרקעי ישראל, משרד הפנים והסיירת הירוקה.
המאמץ לשמירה על אדמות המדינה דורש השקעת מאמצים רבים, תקציבים, כוח אדם ונחישות תוך פעילות משולבת ומתואמת של כוחות הביטחון והפקחים במשרדים השונים. מינהל מקרקעי ישראל נחוש להמשיך ולפעול ככל שידרש לשמירת קרקע הלאום.

gov