פינוי השתלטות על אדמות מדינה

במבצע משולב של מינהל מקרקעי ישראל ומשטרת ישראל מרחב גליל  התבצע הבוקר פינוי השתלטות על  אדמות מדינה על ידי משפחת טיטי בכפר בענה בשטח כולל של 10.5 דונם

פעולת הפינוי נועדה לאפשר יצירת פתרון למצוקת הדיור בכפר בענה והקמת 40 יחידות דיור לבני המקום שהם חסרי דיור וחסרי קרקע.
פעולת הפינוי מבוצעת לאחר שמוצו כל ההליכים המשפטיים לפינוי משפחת טיטי, אשר פלשה למתחם בשנת 1999. כל נסיונות המינהל למנוע השתלטות על הקרקע באמצעות תביעות משפטיות וצוי מניעה הופרו ברגל גסה עד כדי בנייה על הקרקע והקמת מבנה שאוכלס, שלד שטרם אוכלס שתי התחלות בנייה, מטע זיתים ומגרש חניה בו ממוקמים כלי צמ"ה של הפולשים.
 באוקטובר 2002 דחה בית המשפט העליון את ערעורה של המשפחה על פסק דין שניתן בבית המשפט במחוזי בחיפה לפינוי השטח ובכך הפך פסק הדין לחלוט. למרות זאת סירבה המשפחה להתפנות ובאפריל 2003 הורתה השופטת אביטל בית נר מבית משפט השלום בקריות לנתבעים לבצע את פסק הדין תוך 30 יום ואישרה למינהל להיכנס לשטח לבצע את פסק הדין במידה ולא יבוצע על ידי הנתבעים ללא פנייה ללשכת ההוצאה לפועל.
 מבצע הפינוי מהווה חלק מסדרה רחבה של פעילויות מתוכננות של פינוי פלישות לקרקעות המדינה, ומבטא את מדיניות האכיפה הנוקשה שנוקט המינהל נגד השתלטות לא חוקית על אדמות מדינה וקרקעות ציבוריות בניהולו.
gov